Powell: Fed dostrzega ryzyka wyższej inflacji

16-06-2021 20:46
Prezes Fed Powell stwierdził, że inflacja może okazać się wyższa i trwalsza niż się spodziewamy. Długoterminowe oczekiwania inflacyjne wydają się zasadniczo zgodne z celem Fed, ale bank centralny jest przygotowany na dostosowanie polityki, gdyby oczekiwania inflacyjne wzrosły zbyt wysoko. Fed otwiera sobie drogę do szybszej reakcji na wyższą inflację, mimo że w prognozach nadal zakłada przejściowy charakter presji inflacyjnej – czerwcowe prognozy zakładają inflację PCE core na 3,0 proc. w 2021 r. (w marcu było to 2,2 proc.), ale dla 2022 r. korekta wynosi tylko 0,1 pkt proc. do 2,1 proc. EUR/USD 1,2015.

.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.