Porcja danych makroekonomicznych z Japonii

29-03-2024 10:06
Otrzymaliśmy dziś rano dane z Japonii na temat produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia
Porcja danych makroekonomicznych z Japoni

Wysokość stopy bezrobocia w Japonii wzrosła w lutym br. do poziomu 2,6 proc. z 2,4 proc. w styczniu br. Oczekiwano tu braku zmiany.

Japonia, stopa bezrobocia (proc.), dane miesięczne (źródło: Bloomberg)

 

Roczna dynamika produkcji przemysłowej w Japonii była w lutym br. według danych nie wyrównanych sezonowo najniższa od 5 miesięcy (-3,4 proc.).

Roczna dynamika sprzedaży detalicznej w Japonii  była w lutym br. wyższa niż rok wcześniej o 4,6 proc. po 2,1 proc. wzroście w styczniu br. Oczekiwano rocznej dynamiki na poziomie 2,8 proc. 

Japonia, stopa produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna, zmiana roczna (proc.), dane miesięczne (źródło: Bloomberg)

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.