Ponowny wzrost inflacji w Polsce

31-03-2021 10:13
Według wstępnych szacunków GUS, inflacja konsumencka mierzona wskaźnikiem CPI wyniosła w marcu 3,2 proc. r/r, Konsensus rynku kształtował się na poziomie 2,8 proc. r/r.
Ponowny wzrost inflacji w Polsce

Motorem napędowym wzrostu cen w marcu były żywność oraz paliwa. Ceny żywności rosły o 0,5 proc., podczas gdy ceny paliw do prywatnych środków transportu rosły o 7,6 proc.

Powrót inflacji wyraźnie powyżej celu NBP oraz silny efekt czynników bazowych sugeruje, że wzrost cen towarów i usług może się utrzymywać na podwyższonym poziomie w kolejnych miesiącach utrzymując się w okolicy górnego odchylenia celu banku centralnego.

Inflacja CPI w Polsce, źródło: TMS Brokers, GUS

Inflacja CPI w Polsce, źródło: TMS Brokers, GUS

W momencie publikacji o niemal 1,5 proc. wzrosły rentowności 10-cio letnich polskich obligacji skarbowych, które oscyluje na poziomie 1,62 proc. EUR/PLN utrzymuje się na poziomie 4,6630.

Zastrzeżenia prawne