Polska: wzrost PKB, inflacja potwierdzona

13-08-2021 10:15
Porcja danych z Polski potwierdza solidne odbicie gospodarcze w drugim kwartale bieżącego roku. PKB rosło o 10,9 proc. r/r (prog. 10,7 proc. r/r). Wstępny szacunek jest zbliżony do prognoz i nie wywołuje dużej euforii na rynkach. Na szczegóły należy poczekać do 31 VIII, kiedy poznamy pełną strukturę PKB. Wiele wskazuje jednak na to, że wiodącym czynnikiem była konsumpcja, gdzie silnie widoczny jest również efekt bazy. W ujęciu kw/kw PKB rosło o 1,9 proc. EUR/PLN cofnął się do 4,57, co jest głównie konsekwencją poprawy nastrojów na rynkach bazowych.
Polska: wzrost PKB, inflacja potwierdzona

Notowania EUR/PLN, interwał: D1, źródło: TMS BrokersNotowania EUR/PLN, interwał: D1, źródło: TMS Brokers

GUS potwierdził również szacunki inflacji, która mierzona wskaźnikiem CPI ostatecznie w lipcu wyniosła 5 proc. r/r. Największy wkład we wzrost cen miały paliwa, ale także turystyka, w przypadku której silnie działa efekt niskiej bazy. Z danych GUS wynika, że obniżyły się ceny owoców i warzyw. 

Inflacja CPI Polska, źródło: TMS Brokers, GUS

Inflacja CPI Polska, źródło: TMS Brokers, GUS

Zastrzeżenia prawne