Polska: spadek inflacji CPI

30-06-2021 10:18
Wstępne szacunki inflacji CPI sprzyjają bankowi centralnemu. Z danych GUS wynika, że wzrost cen w czerwcu opiewał na 4,4 proc. r/r, przy oczekiwaniach na poziomie 4,6 proc. r/r. Złoty bez większej reakcji.
 Polska: spadek inflacji CPI

Inflacja w Polsce, źródło: TMS Brokers, GUS

Inflacja w Polsce, źródło: TMS Brokers, GUS

Wbrew oczekiwaniom rynku inflacja w Polsce wyhamowała, co ułatwia RPP utrzymywanie gołębiej retoryki. Naszym zdaniem główną przyczyną spadku są ruchy bazowe (spadek inflacji bazowej do 3,5 proc.) Taki odczyt zapewne zostanie przytoczony przez RPP oraz prezesa Glapińskiego na najbliższej konferencji, jako potwierdzenie słuszności działań Rady. Należy przy tym pamiętać, że w dalszym ciągu są to poziomy dalekie od celu inflacyjnego, niemniej potwierdzają przejściowy charakter wzrostu cen. Z zainteresowaniem czekam na prognozy inflacyjne NBP, które powinny uwzględniać ekspansję fiskalną wynikającą z założeń Polskiego Ładu.

EUR/PLN spada minimalnie poniżej poziomów odniesienia. Odczyt sprzyja utrzymywaniu akomodacyjnej polityki NBP, co oznacza brak presji na zmiany w parametrach polityki. Kurs EUR/PLN na poziomie 4,52 wciąż wydaje się być jednak relatywnie wysoki.

Notowania instrumentu EUR/PLN, interwał: D1, źródło: TMS BrokersNotowania instrumentu EUR/PLN, interwał: D1, źródło: TMS Brokers

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.