Polska: dobre dane z rynku pracy

19-11-2020 10:39
Ponad 6 tys. nowych etatów i miesięczny przyrost wynagrodzeń sugerują kontynuowaną poprawę sytuacji na rynku pracy. Trend ten jednak będzie zahamowany w listopadzie wraz z negatywnym wpływem restrykcji i przymusowego zamknięcia lokali usługowych. Złoty bez reakcji na dane; EUR/PLN wspina się w kierunku 4,48 w ślad za globalnym pogorszeniem nastrojów.
Polska: dobre dane z rynku pracy

W październiku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 6,3 tys. m/m, poprawiając dynamikę roczną do -1,0 proc. z -1,2 proc. we wrześniu i lepiej niż oczekiwane -1,1 proc.

Wynagrodzenia zwiększyły się o solidne 1,6 proc. m/m (prog. 1,5 proc.) przy zmianie rocznej 4,7 proc. (prog. 4,8 proc.).

Źródło: GUS

Listopadowe dane mogą być słabsze, choć nie należy oczekiwać załamania. Pandemia nie jest już czynnikiem nieznanym, pomoc publiczna jest aktywna, a perspektywa szczepionki w przyszłym roku powinna przełożyć się na oczekiwania tymczasowego charakteru restrykcji i pogorszenia koniunktury. To także powinno zniechęcać firmy do pochopnej redukcji zatrudnienia, a bardziej pracodawcy powinny starać się utrzymać specjalistów potrzebnych, gdy sytuacja gospodarcza powróci do normalności.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.