Polska: ceny najwyższe od 20 lat

29-10-2021 10:09
Według wstępnych szacunków GUS inflacja w Polsce wyniosła w październiku 6,8 proc. r/r. Ostatni raz wyższy odczyt notowano w 2001 roku. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami dynamika wzrostu cen nie słabnie, co zresztą jest światowym trendem. Ograniczenia podażowe windują ceny towarów, ale też usług konsumpcyjnych. Warto przy tym zauważyć, że ostatni raz inflacja znalazła się dopuszczalnym paśmie odchyleń 2 marcu. Od tego czasu obserwujemy systematyczny wzrost cen, a niepokojące jest to, że czynniki przejściowe powoli przekazują pałeczkę innym.
Polska: ceny najwyższe od 20 lat

Inflacja CPI w Polsce, źródło: TMS Brokers, GUS

W mojej opinii po tak dużym wzroście w ujęciu miesięcznym (poprzednio 5,9 proc. r/r) presja na kontynuację podwyżek stóp procentowych rośnie. Rynek nie reaguje jednak znacząco. EUR/PLN utrzymuje się w okolicy 4,6150. 

Notowania instrumentu EUR/PLN, interwał: D1, źródło: TMS Brokers

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.