Podwyżka stóp na Węgrzech, EUR/HUF w dół

27-07-2021 14:04
Bank Węgier podniósł główną stopę o 30 punktów bazowych do 1,2 proc. Podwyżka, choć zapowiadana, jest wyższa od oczekiwań rynku, a EUR/HUF cofa się poniżej 360 pkt.
Zastrzeżenia prawne