PMI Polski pozostaje wysoko

03-01-2022 09:57
PMI dla polskiego przemysłu w grudniu wzrósł do poziomu 56,1, pkt. To więcej niż mniej niż mediana rynkowych prognoz (54 pkt) oraz wyżej od poprzedniego odczytu (54,1 pkt) za listopad.
PMI Polski pozostaje wysoko

Sektor wytwórczy pokazał solidne dane. Widać wyraźnie, że przemysł w Polsce rozwija się w przyspieszonym tempie. To zasługa silniejszego wzrostu nowych zamówień oraz produkcji. Presja na moce przerobowe spowodowała, że wzrosło zatrudnienie. Firmy pozytywnie oceniają najbliższy rok. Widać jednak, że utrzymujące się trudności w podaży oraz wzrost cen powodują, że firmy kumulują zapasy. Ogólnie zwiększona była aktywność zakupowa przedsiębiorstw. Dynamik wzrostu w grudniu jest najmocniejsza od lipca 2021. 

 

PMI Polski dla sektora przemysłowego, źródło: Bloomberg

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.