PMI: niemiecka gospodarka nie zwalnia

23-07-2021 09:42
Z opublikowanego w piątek szacunku PMI wynika, że niemiecka gospodarka wciąż jest rozpędzona. Zarówno wskaźnik dla sektora usługowego jak i przemysłowego biją kolejne rekordy. W lipcu PMI dla usług opiewa na 62,2 pkt., a wskaźnik przemysł znajduje się na poziomie 65,6 pkt.
PMI: niemiecka gospodarka nie zwalnia

Composite PMI dla niemieckiej gospodarki, źródło: IHS Markit

Composite PMI dla niemieckiej gospodarki, źródło: IHS Markit

W sektorze przemysłowym ankietowani zwracają uwagę na wciąż rosnącą presję cenową z uwagi na duży napływ nowych zamówień przy problemach po stronie podaży komponentów. Przekłada się to na dłuższy czas oczekiwań i w efekcie niższą produkcję sprzedaną. Wyraźne odbicie notuje sektor usług, który w oczekuje większego napływu turystów w związku z sezonem wakacyjnym. Oba wskaźniki znajdują się w strefie ekspansji, bijąc przeszło 20-letnie maksima.

Wcześniej opublikowane dane z Francji, gdzie wartość PMI dla sektora przemysłowego została ustanowiona na poziomie 58,1 pkt. (prog. 58,3 pkt.). Słabiej, ale wciąż daleko powyżej neutralnych poziomów ukształtował się PMI dla sektora usług, którego wartość wyniosła w lipcu 57 pkt. (prog. 58,8 pkt.). Zapewne na gorszy wynik w usługach wpływają zapowiedzi ograniczeń dla osób niezaszczepionych w dostępie do obiektów użytku publicznego czy restauracji.

Odczyty (szczególnie ten z Niemiec) wspierają raj ryzyka na rynku akcji (DAX w górę o 0,6 proc.), jednak pozostają neutralne dla eurodolara. Zmiana celu inflacyjnego w EBC implikuje brak zmian w polityce pieniężnej w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym, w związku z czym para EUR/USD będzie zależna od sentymentu do dolara, nie euro.

Notowania instrumentu DE30, interwał: D1, źródło: TMS BrokersNotowania kontraktu DE30 wychodzą powyżej 55-sesyjnej średniej kroczącej, która stanowi obecnie pierwszy poziom wsparcia. 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.