PMI: kontynuacja trendów

23-06-2021 09:51
Środowe dane PMI nie zmieniają drastycznie obrazu europejskiej gospodarki. W dalszym ciągu następuje poprawa sytuacji w sektorze usługowym, który systematycznie dogania przemysł. Solidne dane jednak bez większego wpływu na rynek.
PMI: kontynuacja trendów

Wartość wskaźnika Composite PMI na tle niemieckiego PKB, źródło: IHS Markit

Wartość wskaźnika Composite PMI na tle niemieckiego PKB, źródło: IHS Markit

Wskaźniki koniunktury z dwóch ważnych europejskich gospodarek sugerują dalszą ekspansję sektora usługowego. Wyniki ankiet potwierdzają, że szersze otwieranie gospodarek sprzyja rozwojowi branży, niemniej rosnące koszty utrudniają funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wartość wskaźnika PMI dla sektora usług wyniosła w czerwcu odpowiednio 57,4 pkt. we Francji (poprzednio 56,6 pkt.) oraz 58,1 pkt. w Niemczech (poprzednio 52,8 pkt.) 

Niezmiennie silny pozostaje sektor przemysłowy, który również zmaga się z pewnymi problemami. Rosnący portfel zamówień przy problemach po stronie podaży komponentów i wysokich kosztach produkcji skutkuje opóźnieniami w produkcji. Ankietowani menedżerowie wskazują jednak, że coraz mniej poddostawców raportuje opóźnienia, co może sugerować stopniową poprawę łańcucha dostaw. Rośnie również popyt na pracę, co przekłada się na najszybsze od 1998 roku tempo kreacji nowych miejsc pracy w sektorze. W Niemczech wartość wskaźnika PMI dla sektora przemysłowego kształtuje się na poziomie 64,9 pkt (poprzednio 64,4 pkt), przy francuskim PMI na poziomie 58,6 pkt (poprzednio 59,4 pkt). 

Dane nie wywarły większego wpływu na rynek, gdyż potwierdzają dobrze znane z poprzednich miesięcy trendy. Ruch EUR/USD o kilkanaście pipsów w górę trudno nazywać to silną reakcją. Kilkanaście minut po publikacji notowania znajdują się na poziomie 1,1933. 

Notowania instrumentu EUR/USD, interwał: D1, źródło: TMS Brokers

Notowania instrumentu EUR/USD, interwał: D1, źródło: TMS Brokers

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.