PMI dla strefy euro lekko pozytywne

24-01-2023 12:35
Indeksy menedżerów zakupów (PMI) dla strefy euro były w styczniu lepsze niż oczekiwano. Indeks dla sektora usług wzrósł o 0,9 punktu do 50,7. Odpowiednik dla sektora produkcyjnego poprawił się o 1,0 pkt. do 48,8 pkt. Dzisiejsze dane prawdopodobnie potwierdzą ocenę EBC, że gospodarka strefy euro doświadczy jedynie łagodnej recesji, co samo w sobie zwiększa prawdopodobieństwo kolejnych znaczących podwyżek kluczowych stóp procentowych.

Wzrost indeksów menedżerów zakupów prawdopodobnie podsyci nadzieje na to, że gospodarka strefy euro może jednak uniknąć recesji. Przy poziomie 50,8 pkt indeksu dla sektora usług (\najbardziej wiarygodny barometr gospodarczy dla strefy euro), PMI znalazł się z powrotem górnym w przedziale, co oznacza, że gospodarka nie kurczyła się w przeszłości.

Poprawa nastrojów wynika prawdopodobnie przede wszystkim z faktu, że wyraźnie zmalało ryzyko reglamentacji gazu ziemnego. Załamanie gospodarki stało się więc mało prawdopodobne. W sektorze produkcyjnym pozytywny wpływ ma również fakt, że problemy z łańcuchem dostaw minęły swój szczyt. Składnik PMI dla sektora produkcyjnego, jakim jest czas dostawy, wrócił do normalnego zakresu.

Wyraźne pogorszenie otoczenia gospodarczego nadal wskazuje jednak na co najmniej łagodną recesję. Przypomnijmy, że EBC podniósł w ciągu roku swoje kluczowe stopy proc. o 250 punktów bazowych. Zdaniem prezeski Lagarde przed bankiem jeszcze daleka droga do sprowadzenia inflacji do celu. Zatem wyższe koszty finansowania będą spowalniać koniunkturę. Dodatkowo aprecjacja euro pogarsza konkurencyjność cenową gospodarki na globalnym rynku, a wysoka inflacja powoduje, że dochody gospodarstw domowych realnie są mniejsze, pomimo, że niektóre rządy finansują wyższe ceny rachunków za energię. Komponenty wskaźnika PMi dotyczące cen nakładów i produkcji w sektorze wytwórczym nadal wskazują, że presja cenowa jest wysoka, choć widoczne są oznaki osłabienia.

Gospodarka strefy euro prawdopodobnie skurczy się w I połowie tego roku, po tym jak doszło do mocnego spowolnienia już w IV kwartale 2022 r.

Niemiecki DAX zniżkuje dziś w okolice 15.080 pkt. wyrównując wczorajsze minima. Para EUR/USD po wzroście do 1,09 ponownie spadła w okolice 1,0850.  

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.