PLN: złoty najsłabszy od kryzysu „subrpime”

01-03-2022 13:44
Wysoka awersja do ryzyka nigdy nie pomagała walutom emerging markets. Jeśli dołożymy do tego bliskość konfliktu zbrojnego otrzymujemy mieszankę wybuchową, która aktualnie obserwujemy na wykresach par walutowych z PLN. Złoty w relacji do euro wspiął się do poziomu nieobserwowanego od 2009 roku. Para walutowa EUR/PLN przekroczyła poziom 4,77. Z kolei w relacji do franka PLN jest najsłabszy od 2015 roku, kiedy to miało miejsce uwolnienie kursu CHF.
PLN: złoty najsłabszy od kryzysu „subrpime”

Widać, że inwestorzy uciekają od inwestycji w polskiej walucie. Kapitał zagraniczny pozbywa się PLN w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą. Położenie geopolityczne Polski w głównej mierze powoduje silną deprecjację waluty. Oczekuję jednak, że jeśli konflikt zostanie załagodzony zobaczymy dynamiczne umocnienie PLN. 

Kurs EUR/PLN w przeciągu zaledwie tygodnia wzrósł i zniwelował w całości ruch aprecjacyjny PLN,  który trwał niespełna  3 miesiące. Pokonany został opór techniczny na 4,74 (szczyt z 23 listopada 2021) i w tym momencie otworzyła się droga do historycznych szczytów na 4,92. 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.