PLN: kolejny głos z RPP za podwyżką

13-05-2021 15:33
Otrzymujemy kolejny komentarz z Rady Polityki Pieniężnej, tym razem od Eugeniusza Gatnara, którego zdaniem na czerwcowym posiedzeniu powinien pojawić się wniosek o podwyżkę stóp procentowych o 10-15 pb, aby w ten sposób zasygnalizować, że Rada przerzuciła uwagę z wzrostu gospodarczego na inflację. Gatnar jest największym jastrzębiem w Radzie i jego stanowisko często stoi w sprzeczności z głosem większości, w tym w szczególności ze stanowiskiem prezesa NBP A. Glapińskiego, który chce stabilnych stóp procentowych do polowy 2022 r.
PLN: kolejny głos z RPP za podwyżką

EUR/PLN spada do 4,5360, ale wpływ tutaj ma poprawa nastrojów na rynkach finansowych i odbicie na europejskim rynku akcji.

Komentarz Gatnara to drugi po wcześniejszych słowach Jerzego Żyżyńskiego przedstawiający argumenty za podwyżką stóp procentowych.

Członek Rady Polityki Pieniężnej Jerzy Żyżyński w wywiadzie dla PAP stwierdził, że niewielka podwyżka stóp procentowych o 10-15 pb jest do rozważenia dla zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych.

Nie uważamy, aby drobny krok o 10-15 pb mógł być wystarczającym, aby zakotwiczyć oczekiwania inflacyjne, znów na większe podwyżki na pewno nie będzie większości  Radzie, choćby w obawie o schłodzenie ożywienia. Stąd pojedyncze komentarze członków RPP nie powinny służyć jako drogowskaz idącej zmiany nastawienia w polityce NBP. Będzie to jednak pożywka dla spekulacji, które mogą oferować złotemu dodatkowe paliwo do umocnienia.

Zastrzeżenia prawne