PCE Core: w oczekiwaniu na czeki

26-03-2021 14:05
Z opublikowanej o 13:30 paczki danych z amerykańskiej gospodarki wynika, że inflacja PCE Core wyniosła w lutym 1,4 proc. r/r i była minimalnie niższa od oczekiwań, które kształtowały się na poziomie 1,5 proc. r/r/. W ujęciu miesięcznym wzrost inflacji wyniósł 0,1 proc. i był zgodny z konsensusem.
 PCE Core: w oczekiwaniu na czeki

Opublikowane zostały również przychody i wydatki amerykanów, w których widać efekt uspokojenia po odebraniu czeków stymulacyjnych w styczniu. Luty jest miesiącem przejściowym pomiędzy dwoma wypłatami czeków. W styczniu amerykanie odebrali wypłaty podpisane przez prezydenta Trumpa, a już w marcu przyjmą środki przyjęte przez administrację Bidena. W takiej sytuacji w lutym obserwujemy zarówno spadek przychodów jak i wydatków w ujęciu miesięcznym. Wydatki skurczyły się o 1 proc. m/m przy spadku przychodów o 7,1 proc. m/m.

Odczyt osłabia presje normalizacji polityki monetarnej przez Fed, co uwidacznia się w spadku rentowności papierów skarbowych. Rentowności 10-cio letnich obligacji USA spadły do ca. 1,65 proc. Kurs EUR/USD stoi niemal w miejscu w okolicy 1,1785 pkt.  

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.