Ostatni tak dobry kwartał dla USA

26-01-2023 15:38
Gospodarka amerykańska urosła o 2,9 proc. w IV kwartale 2022 roku. To dobry wynik szczególnie kiedy oczekiwania rynkowe wskazywały niższą dynamikę wzrostu. To prawdopodobnie jednak ostatni tak dobry okres w najbliższym czasie. W kolejnych miesiącach koniunktura w USA pokaże jednak wyraźne spowolnienie. Wysokie stopy procentowe w USA będą coraz mocniej oddziaływać na gospodarkę.

Konsumpcja prywatna, która odpowiada za dwie trzecie PKB, wzrosła w czwartym kwartale o solidne 2,1 proc.. Gospodarstwa domowe skorzystały z utrzymującej się siły rynku pracy. W przeciwieństwie do pierwszej połowy roku, polityka fiskalna i inflacja stanowiły mniejsze obciążenie dla realnych dochodów do dyspozycji.

Dynamiczny wzrost stóp procentowych (od marca do grudnia o 425 pb.) spowodował załamanie budownictwa mieszkaniowego (-26.7 proc.). Podobnie jak w poprzednich dwóch kwartałach firmy były mniej zniechęcone do inwestowania w sprzęt (-3,7 proc.), budownictwo niemieszkalne (+0,4 proc.) oraz własność intelektualną, mowa tu o oprogramowaniu (+5,3 proc.). Przedsiębiorstwa uzupełniły zapasy co przyczyniło się do tego, że PKB zyskało 1,5 punktu procentowego.

Gospodarka ogólnie dobrze radziła sobie w II połowie roku. Kolejne kwartały będą jedna prawdopodobnie zdecydowanie słabsze. Zobaczymy bowiem pełny wpływ podwyżek stóp przez Fed, ponieważ ten proces zawsze niesie ze sobą pewne opóźnienie. Niektóre "twarde" grudniowe dane, takie jak sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa, były już bardzo słabe, co może być sygnałem, że gospodarka zauważalnie traci impet. Z kolei wskaźniki wyprzedzające, oparte na ankietach (ISM, PMI) pokazują nieciekawy obraz koniunktury. Dołują również poszczególne barometry regionalne.

W pierwszej reakcji na dane dolar umocnił się a indeksy giełdowe z Wall Street straciły, co było uzasadnione, ponieważ dobre dane wskazują, że Fed wciąż będzie restrykcyjny. Pamiętajmy, że PKB to jednak odczyt historyczny i już mało aktualny. Dla rynków liczy się teraz perspektywa  na kolejne miesiące. Początkowy ruch na instrumentach finansowych jest odwracany. Dolar ponownie ulega deprecjacji a indeksy zyskują w momencie otwarcia sesji w USA. Wycena rynkowa przyszłej ścieżki stóp procentowych w USA oparta o kontrakty Fed Fund futures uległa minimalnej rewizji w górę.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.