Okiem analityka

01-07-2022 13:49
Fed mocno zacieśnia politykę monetarną a EBC przygotowuje się do pierwszego ruchu już w lipcu. Oba banki centralne są mocno zmotywowane do walki z inflacją. Zostało to potwierdzone w Sintrze podczas trzydniowego forum EBC. Chiny ewidentnie spowalniają a RPP stoi przed trudnym zadaniem w przyszłym tygodniu.
Okiem analityka

Ze względu na uporczywie wysoką inflację, Rezerwa Federalna przyspieszyła tempo podwyżek stóp procentowych. Obecnie oczekuje się,  że podniesie ona swoją kluczową stopę procentową nawet do poziomu 4,0%. W konsekwencji produkcja gospodarcza USA prawdopodobnie spadnie w pierwszej połowie 2023 roku.

Recesja w USA stanowi istotne ryzyko gospodarcze dla gospodarki strefy euro, podobnie jak zmniejszone dostawy rosyjskiego gazu. EBC, który tradycyjnie reaguje bardzo wrażliwie na pogorszenie się perspektyw gospodarczych, prawdopodobnie podniesie stopę depozytową tylko do 1,5 proc. do wiosny przyszłego roku, mimo większego ryzyka inflacyjnego.

Również w Chinach perspektywy gospodarcze są ponure. Z powodu nowych ognisk wirusa COVID-19 ważne regiony gospodarcze są tam wielokrotnie zamykane. Ponadto zawirowania na rynku nieruchomości, pogarszający się rynek pracy i wysokie zadłużenie przedsiębiorstw również wskazują na dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego.

Większa inflacja i wyższe kluczowe stopy procentowe w USA sugerowałyby, że wzrost rentowności obligacji nie jest jeszcze całkiem zakończony. Z drugiej strony coraz wyraźniejsze są sygnały recesji w USA, na które Fed prawdopodobnie zareaguje w końcu ponownym obniżeniem kluczowych stóp.

W Polsce inflacja przyspieszyła w czerwcu do poziomu 15,6 proc. Rynek zakładał wzrost niewiele mniejszy do 15,5 proc. Miesiąc do miesiąca zmiana CPI wyniosła 1,5 proc. Wysoka inflacja konfrontuje się z hamującą gospodarką. Indeks PMI obrazujący kondycję polskiego przemysłu spadł do poziomu nienotowanego od ponad dwóch lat i wyniósł 44,4 pkt. . Na kilka dni przed decyzją RPP (7 lipca) mamy obraz spowalniającej gospodarki i nadal szalejących cen. Rada stoi przed trudnym zadaniem i być może nie spełni oczekiwań rynkowych. Wzrost stóp procentowych o 75 punktów bazowych (konsensus Bloomberg-a) naszym zdaniem jest w tym momencie mniej prawdopodobny. Nasz scenariusz wskazuje ruch o 50 pb.

Rentowności 10 letnich obligacji skarbu państwa USA (niebieska linia), Niemiec (czerwona linia), Wielkiej Brytanii (żółta linia) oraz Polski (zielona linia), źrodło: Bloomberg

 

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.