Nieznaczna pomyłka w europejskim PMI

23-08-2021 10:15
Solidne tempo ożywienia gospodarczego w strefie euro zostało w sierpniu podtrzymane. Indeks PMI cofnął się nieznacznie, jednak w szczegółach badania widać niepokój. Wartość Composite PMI, wg. wstępnych szacunków, wyniosła w sierpniu 59,5 pkt. (prog. 59,6 pkt.). W odniesieniu do sektora przemysłowego wartość wyniosła 61,5 pkt., przy wskaźniku dla sektora usługowego na poziomie 59,7 pkt.
Nieznaczna pomyłka w europejskim PMI

Jako czynnik ryzyka na nadchodzący okres wskazywane jest rozprzestrzenianie się wariantu Delta koronawirusa. Rozwój epidemii ogranicza popyt, ale pogłębia również problemy w łańcuchu dostaw. W dalszym ciągu jednak podaż nie jest w stanie sprostać popytowi, co skutkuje wzrostem cen sprzedaży towarów i usług. Wiele wskazuje jednak, że presja inflacyjna zbliża się do szczytu. 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.