Niespójne raporty PMI

22-10-2021 09:44
Z opublikowanych szacunków PMI dla europejskiej gospodarki wyłania się niejasny obraz. W zależności od kraju różne sektory wiodą prym w odbiciu. Rynek nie reaguje jednak przesadnie.
Niespójne raporty PMI

W Niemczech widoczne jest hamowanie sektora usługowego. PMI dla branży kształtował się na poziomie 52,4 pkt. Jednocześnie wciąż rozpędzony pozostaje sektor przemysłowy. W październiku szacunki indeksu koniunktury dla sektora opiewają na 58,2 pkt. 

We Francji wartość PMI dla sektora usługowego wyniosła 56,6 pkt., podczas gdy w przypadku sektora przemysłowego było to 53,5 pkt. W przypadku Francji widać jest, że dynamika ożywienia determinowana jest w dużej mierze przez usługi. Generalnie aktywność spada z uwagi na ograniczenia podażowe. 

Pomimo, iż widzimy, że w różnych gospodarkach różne sektory biorą na siebie ciężar podtrzymania dynamiki odbicia gospodarczego to wspólnym mianownikiem są trudności związane z niedoborem półproduktów i ograniczenia w łańcuchu dostaw. 

Pozytywnie na dane, choć nie są one jednoznaczne, reaguje niemiecki DAX. Cena kontraktu rośnie do 15550 pkt. Na FX eurodolar oscyluje wokół 1,1645. 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.