Niespójne raporty PMI

22-10-2021 09:44
Z opublikowanych szacunków PMI dla europejskiej gospodarki wyłania się niejasny obraz. W zależności od kraju różne sektory wiodą prym w odbiciu. Rynek nie reaguje jednak przesadnie.
Niespójne raporty PMI

W Niemczech widoczne jest hamowanie sektora usługowego. PMI dla branży kształtował się na poziomie 52,4 pkt. Jednocześnie wciąż rozpędzony pozostaje sektor przemysłowy. W październiku szacunki indeksu koniunktury dla sektora opiewają na 58,2 pkt. 

We Francji wartość PMI dla sektora usługowego wyniosła 56,6 pkt., podczas gdy w przypadku sektora przemysłowego było to 53,5 pkt. W przypadku Francji widać jest, że dynamika ożywienia determinowana jest w dużej mierze przez usługi. Generalnie aktywność spada z uwagi na ograniczenia podażowe. 

Pomimo, iż widzimy, że w różnych gospodarkach różne sektory biorą na siebie ciężar podtrzymania dynamiki odbicia gospodarczego to wspólnym mianownikiem są trudności związane z niedoborem półproduktów i ograniczenia w łańcuchu dostaw. 

Pozytywnie na dane, choć nie są one jednoznaczne, reaguje niemiecki DAX. Cena kontraktu rośnie do 15550 pkt. Na FX eurodolar oscyluje wokół 1,1645. 

Zastrzeżenia prawne