Niejednoznaczne odczyty PMI

02-08-2021 09:59
Poniedziałkowe dane o koniunkturze wskazują na nie jednokierunkowy rozwój sektora, a głównym determinantem stanu w branży jest napływ nowych zamówień. Nie bez znaczenia pozostają koszty produkcji.
Niejednoznaczne odczyty PMI

W lipcu dalszy wzrost wartości wskaźnika koniunktury notuje Szwajcaria, podczas gdy w większości gospodarek ekspansja sektora przemysłowego hamuje. W lipcu PMI dla przemysłu wyniósł 71,1 pkt. (prog. 66 pkt.), przy poprzednim wyniku na poziomie 66,7 pkt. 

W porównaniu do poprzedniego odczytu spadła wartość wskaźnika w Czechach (62 pkt. vs 62,7 pkt. poprzednio). Dane w dalszym ciągu napawają jednak optymizmem, gdyż wartości notowane w sektorze przemysłowym znajdują się w obszarze silnej ekspansji.

Niezmiennie wysoka wartość indeksu głównego determinowana jest przez solidne odczytu subindeksów nowych zamówień (choć tutaj nastąpił minimalny spadek wraz z realizacją części odroczonego popytu) oraz zaległości produkcyjnych. 

Nieco inaczej wygląda sytuacja na Węgrzech i we Włoszech, gdzie PMI rozczarowały rynek. W oby krajach wartość wskaźnika uplasowała się poniżej konsensusu, a największym obciążeniem dla badania okazał się znaczący spadek wartości nowych zamówień. W tym miejscu nasuwają się dwa potencjalne powody takiego ruchu. Jeden, to zrealizowanie znacznej części odroczonego popytu. Drugi natomiast odwołuje się do wysokich cen produkcji, które mogą odstraszać kontrahentów. 

Rewizje odczytów z bardziej rozwiniętych europejskich gospodarek nie przynoszą zaskoczeń. Ostateczne wartości są zbliżone do szacunków. Generalnie całość poniedziałkowych odczytów, choć niejednorodna, to nie wpływa na nastroje rynkowe. 

EUR/USD utrzymuje się powyżej poziomów odniesienia, choć większy wpływ ma na to słabszy dolar, aniżeli siła euro. Solidnie wygląda również sytuacja na rynku akcji, gdzie większość indeksów znajduje się „nad kreską”. 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.