Niejednoznaczne dane z USA, EUR/USD stabilny

24-06-2021 14:48
Porcja danych z USA rysuje niejednoznaczny obraz amerykańskie gospodarki. W ciągu tygodnia zanotowano wyższy tygodniowy przyrost nowych bezrobotnych, przy spadku liczby osób kontynuujących pobieranie zasiłku. Rośnie wartość zamówień na dobra trwałe.
Niejednoznaczne dane z USA, EUR/USD stabilny

W ciągu tygodnia w Stanach Zjednoczonych przybyło 411 tys. nowo zarejestrowanych bezrobotnych (prog. 380 tys.). Wynik jest wyższy od prognoz i zbliżony do ubiegłotygodniowego (418 tys. po rewizji). W przypadku rynku pracy cieszy spadek liczby osób kontynuujących przebywanie na zasiłku dla bezrobotnych. Z raportu wynika, że w ciągu tygodnia liczba zmniejszyła się do 3390 tys. osób z 3534 tys. poprzednio. Konsensus kształtował się na poziomie 3460 tys.

Według wstępnych szacunków wartość zamówień na dobra trwałe w USA wzrosła w maju o 2,3 proc. m/m (prog. 2,8 proc. m/m). Wprawdzie odczyt jest nieco niższy od oczekiwań, ale znacząco wyższy od kwietniowego odczytu (-1,3 proc.).

Ostateczny odczyt dynamiki PKB potwierdza wstępne szacunki. Annualizowany wskaźnik wyniósł w 1Q21 6,4 proc kw/kw.

Całość danych z USA sugeruje, że gospodarka stoi na rozdrożu. Z jednej strony ustąpienie epidemii pozwala luzować restrykcje i zwiększać aktywność gospodarczą, z drugiej zaś strukturalne problemy z podażą pracy czy wąskimi gardłami w łańcuchu dostaw sprawiają, że tempo odbicia nieco słabnie.

Generalnie dane nie wywierają większego wpływu na rynek, gdyż nie są bacznie obserwowane przez Fed. EUR/USD utrzymuje się przy poziomach notowanych w ciągu dnia – okolice 1,1945. Futures na S&P500 zyskuje około 0,4 proc. zwiastując pozytywne otwarcie notowań.

Notowania instrumentu EUR/USD, interwał: D1, źródło: TMS BrokersNotowania instrumentu EUR/USD, interwał: D1, źródło: TMS Brokers

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.