NBP: wyższe prognozy inflacji, złoty słaby?

03-11-2021 16:25
Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz zaskakuje rynek. W listopadzie Rada podwyższyła stopę referencyjną o 75 punktów bazowych (obecnie wynosi ona 1,25 proc.). Najprawdopodobniej za decyzją stała listopadowa projekcja inflacji, która pokazuje, że wskaźnik CPI nie wraca do celu w horyzoncie prognozy. W mojej opinii nie mniej istotna jest prognoza PKB, która pokazuje wyraźnie dodatnią dynamikę w kolejnych okresach. W trakcie trwającej konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego nie padają rewolucyjne tezy. Prezes twierdzi, że wysoka inflacja była do przewidzenia, gdyż wychodzenie z kryzysu wymaga poniesienia kosztu. Rynek odczytuje ruch jako dość paniczny. Po przejściowym umocnieniu złoty oddaje większą część zysków.
NBP: wyższe prognozy inflacji, złoty słaby?
Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.