NBP: wyższe prognozy inflacji, złoty słaby?

03-11-2021 16:25
Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz zaskakuje rynek. W listopadzie Rada podwyższyła stopę referencyjną o 75 punktów bazowych (obecnie wynosi ona 1,25 proc.). Najprawdopodobniej za decyzją stała listopadowa projekcja inflacji, która pokazuje, że wskaźnik CPI nie wraca do celu w horyzoncie prognozy. W mojej opinii nie mniej istotna jest prognoza PKB, która pokazuje wyraźnie dodatnią dynamikę w kolejnych okresach. W trakcie trwającej konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego nie padają rewolucyjne tezy. Prezes twierdzi, że wysoka inflacja była do przewidzenia, gdyż wychodzenie z kryzysu wymaga poniesienia kosztu. Rynek odczytuje ruch jako dość paniczny. Po przejściowym umocnieniu złoty oddaje większą część zysków.
NBP: wyższe prognozy inflacji, złoty słaby?
Zastrzeżenia prawne