Najważniejsze wypowiedzi Powella

03-11-2021 19:59
Trwa konferencja prasowa szefa Rezerwy Federalnej Jeromego Powella. Prezes Fed podkreśla, że na posiedzeniu skupiono się na ograniczeniu luzowania ilościowego a nie na podwyżce stóp procentowych. Inflacja powinna się obniżyć do II lub III kwartału 2022 roku.
Startuje konferencja prasowa szefa Fed

Oto najważniejsze wypowiedzi prezesa Fed:

• Gospodarka USA poczyniła postępy w realizacji celów
• Polityka monetarna ma nadal wspierać ożywienie gospodarcze
• Nawet po zakończeniu programu QE, polityka Fed będzie zapewniać silne wsparcie dla gospodarki
• Zagregowany popyt w tym roku był bardzo silny
Wzrost gospodarczy powinien przyspieszyć w 4Q, silny wzrost spodziewany jest w przyszłym roku
• Słaba aktywność zawodowa odzwierciedla starzenie się społeczeństwa
• Obecna stopa bezrobocia zawyża ożywienie na rynku pracy
• Nadal pozostaje wiele do zrobienia, żeby osiągnąć maksymalne zatrudnienie
• Możliwe jest jednak osiągnięcie maksymalnego zatrudnienia w przyszłym roku 
• Nierównowaga podaży i popytu przyczynia się do wzrostu cen
• Zakłócenia w łańcuchu dostaw ograniczają reakcję na popyt
• Ograniczenia podaży trwają dłużej niż oczekiwano
• Narzędzia Fed nie są w stanie złagodzić ograniczeń podaży 
• Większość skoków inflacji jest nadal związana z czynnikami związanymi z pandemią
Inflacja będzie zbliżać się do celu 2 proc. w dłuższym horyzoncie czasowym
• Tapering nie jest sygnałem w sprawie podwyżek stóp procentowych
• Fed nie będzie zwlekał z reakcją na inflację

Zastrzeżenia prawne