Najważniejsze wypowiedzi Lagarde

28-10-2021 14:49
Trwa konferencja prasowa. Oto najważniejsze stwierdzenia Prezes EBC
Najważniejsze wypowiedzi Lagarde
 • Strefa euro nadal silnie się odbudowuje, choć dynamika osłabła
 • Presja inflacyjna powinna osłabnąć w ciągu 2022 roku
 • Wyższe ceny energii mogą zmniejszyć siłę nabywczą
 • Widoczne jest zmniejszenie wpływu pandemii na gospodarkę
 • EBC jest gotowy do dostosowania wszystkich instrumentów w razie potrzeby
 • Ograniczenia w podaży zaciemniają perspektywy na kolejne kwartały
 • Potrzebna jest ukierunkowana, skoordynowana polityka fiskalna
 • Niedobory hamują sektor wytwórczy w strefie euro
 • Faza wyższej inflacji potrwa dłużej niż oczekiwano
 • Oczekiwania inflacyjne zbliżyły się do 2 proc.
 • Ożywienie zależy od przebiegu pandemii i postępu procesu szczepień
 • W perspektywie krótkoterminowej nadal istnieje ryzyko spadku podaży i ryzyko energetyczne
 • Kredytowanie firm pozostaje umiarkowane
 • Rynek obstawia, że podwyżki stóp procentowych nie będą zgodnie z wytycznymi
Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.