Najważniejsze wypowiedzi Christine Lagarde z EBC

14-12-2023 15:11
Trwa konferencja prasowa po posiedzeniu EBC. Podczas niej euro zyskuje a kurs głównej pary walutowej rośnie w stronę 1,0950. DAX po imponującym otwarciu w godzinach porannych zniżkowała w okolice 16 860 pkt. i aktualnie znajduje się w obrębie tego poziomu. Ogólny komunikat jest "jastrzębi". Prezeska EBC stwierdziła, że w gronie przedstawicieli banku nie miały miejsca rozmowy na temat obniżek stóp procentowych. W dalszej części prezentujemy najważniejsze wypowiedzi Christine Lagarde.
Najważniejsze wypowiedzi Christine Lagarde z EBC
 • Spadek inflacji był szeroko zakrojony
 • Inflacja wzrośnie w grudniu z powodu efektów bazowych, ale potem będzie powoli spadać
 • Wszystkie miary inflacji bazowej spadły w październiku
 • Bazowe miary inflacji wzrosły z powodu wzrostu płac i spadku produktywności
 • Większość miar długoterminowych oczekiwań inflacyjnych kształtuje się obecnie na poziomie ok.
 • Ryzyko dla wzrostu gospodarczego pozostaje przesunięte w dół
 • Perspektywy dla budownictwa i produkcji są słabe
 • Usługi słabną
 • Jesteśmy (EBC) zdeterminowani, aby upewnić się, że inflacja powróci do naszego celu inflacyjnego 2 proc. w średnim okresie.
 • Patrząc obecnie na dane dotyczące wynagrodzeń, nie wykazują one tendencji spadkowej
 • W 2024 r. będziemy mieć znacznie więcej danych i będziemy ich potrzebować, aby ustalić, czy spadająca inflacja jest trwała.
 • Musimy zachować czujność
 • Decyzja w sprawie PEPP została podzielona przez "bardzo, bardzo dużą większość". Niektórzy chcieliby innego taperingu, wcześniejszego lub późniejszego.
 • W ogóle nie rozmawialiśmy o obniżkach stóp
Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.