Minutki EBC potwierdzają nastroje panujące wśród decydentów

26-11-2020 14:02
EUR/USD jest poniżej 1,19, ale nie z powodu publikacji minutek EBC. W protokole po posiedzeniu nie ma zaskoczeń, a raczej potwierdzenie tego, o czym aktualnie myśli Rada Zarządzająca. Dostosowanie polityki monetarnej wydaje się konieczne. Podkreślono też potrzebę wsparcia fiskalnego.
Minutki EBC potwierdzają nastroje panujące wśród decydentów

„Członkowie powszechnie byli zgodni, że biorąc pod uwagę ostrzejsze spowolnienie tempa wzrostu i osłabienie bazowej dynamiki inflacji w porównaniu z wcześniej oczekiwanymi, a także pogorszenie bilansu ryzyk, uzasadniona byłaby rekalibracja instrumentów polityki pieniężnej w grudniu."

W całym protokole słowo „fiskalny” zostało użyte 26 razy, podkreślając nacisk banku centralnego na udział rządów w walce z ekonomicznymi skutkami pandemii.

„Nie można było wykluczyć, że strefa euro, a przynajmniej niektóre kraje, doświadczą recesji z podwójnym dnem. Uznano, że perspektywy gospodarcze strefy euro w dużym stopniu zależą od skuteczności środków administracyjnych i dynamiki infekcji pandemii, przy czym rozmiary i czas trwania dalszego spowolnienia są bardzo niepewne ”.

„Co więcej, w najbliższym czasie pojawiały się inne czynniki ryzyka, w tym ryzyko geopolityczne. W obecnych warunkach ryzyka związane z perspektywami wzrostu w strefie euro przeważają po negatywnej stronie”.

EUR/USD nie reaguje na nagłówki tylko poddaje się często ostatnio obserwowanej presji na odbicie dolara w drugiej części dnia. W obliczu święta w USA, do końca tygodnia nie powinniśmy widzieć większych zmian kursu.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.