Liczba bezrobotnych zbliżona do oczekiwań

20-05-2021 14:42
W ciągu tygodnia w USA przybyło 444 tys. nowych bezrobotnych (prog. 450 tys.). Jednocześnie urząd zrewidował w górę poprzedni odczyt o 5 tys. osób. Całość publikacji sprawia, że jest ona neutralna dla rynku.
Liczba bezrobotnych zbliżona do oczekiwań

Rynek pracy w USA, źródło: Bloomberg, TMS Brokers

Rynek pracy w USA, źródło: Bloomberg, TMS Brokers

Przyglądając się szczegółom badania należy podkreślić, że wrosła liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłku. W bieżącym tygodniu wyniosła ona 3751 tys. osób (poprzednio 3640 tys. po rewizji). Jest to oznaka powoli odradzającego się rynku pracy, a zatem utrzymania głównego celu polityki Fed na poziomie dalece odbiegającym od stanu sprzed epidemii.

EUR/USD jest w czwartek wyżej przy 1,22. Minimalnie zyskują również indeksy w USA. 

Zastrzeżenia prawne