Lagarde: zbyt wcześnie na rozmowy o zakończeniu PEPP

10-06-2021 15:21
Lagarde podkreśla, że jest za wcześnie na rozmowy na temat wyjścia z programu PEPP. Jeśli chodzi o inflację będzie ona relatywnie niska. Wpływ na to będzie mieć niska dynamika wzrostu płac oraz kurs euro. Co prawda inflacja pod koniec roku może urosnąć do 1,9 proc. jednak EBC prognozuje jej spadek do 1,5 proc. w 2022 roku. Cały czas inflacja znajduje poniżej celu w terminie prognozy.
Lagarde: zbyt wcześnie na rozmowy o zakończeniu PEPP
Zastrzeżenia prawne