Lagarde: zbyt wcześnie na rozmowy o zakończeniu PEPP

10-06-2021 15:21
Lagarde podkreśla, że jest za wcześnie na rozmowy na temat wyjścia z programu PEPP. Jeśli chodzi o inflację będzie ona relatywnie niska. Wpływ na to będzie mieć niska dynamika wzrostu płac oraz kurs euro. Co prawda inflacja pod koniec roku może urosnąć do 1,9 proc. jednak EBC prognozuje jej spadek do 1,5 proc. w 2022 roku. Cały czas inflacja znajduje poniżej celu w terminie prognozy.
Lagarde: zbyt wcześnie na rozmowy o zakończeniu PEPP
Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.