Konferencja prasowa po posiedzeniu EBC

06-06-2024 15:08
Trwa konferencja prasowa Christine Lagarde po czerwcowym posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego, na którym instytucja zdecydowała się na obniżkę trzech głównych stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Prezeska banku podkreśla, że Rada Prezesów nie zobowiązuje się do określonej z góry ścieżki stóp procentowych. Zauważa jednocześnie, że inflacja spadnie w kierunku celu dopiero w drugiej połowie 2025 roku. Kurs EUR/USD jest na poziomie 1,0875. Brak ewidentnego kierunku zmian wartości euro.
Konferencja prasowa po posiedzeniu EBC

Najważniejsze stwierdzenia podczas konferencji po czerwcowym posiedzeniu EBC:

  • EBC oczekuje dalszego ożywienia gospodarki strefy euro w nadchodzących kwartałach, wynika to ze wzrostu w I kwartale po 5 kwartałach stagnacji. 
  • Sektor usług rozwija się a produkcja wykazuje oznaki stabilizacji.
  • Presja cenowa stopniowo maleje.
  • Płace wciąż rosną w podwyższonym tempie ale w ciągu roku wzrost będzie umiarkowany.
  • Oczekuje się, że w tym roku inflacja będzie oscylować wokół obecnych poziomów.
  • EBC prognozuje, że Inflacja spadnie w kierunku celu dopiero w drugiej połowie 2025 r.
  • Zagrożenia dla wzrostu są zrównoważone w perspektywie krótkoterminowej, ale w perspektywie średnioterminowej są przechylone w dół.

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.