Komunikat RPP: Inflacja? Spadnie

09-06-2021 17:06
Wszyscy, który oczekiwali rewolucji po czerwcowym posiedzeniu RPP muszą czuć się rozczarowani. Tempo skupu aktywów zostanie utrzymane na niezmienionym poziomie. Jednocześnie RPP nadal bagatelizuje inflację, wskazując na jej egzogeniczny charakter. Złoty nieco się osłabił po publikacji. EUR/PLN rośnie do 4,4650.
Komunikat RPP: Inflacja? Spadnie

RPP podkreśla wpływ rozwoju epidemii na tempo ożywienia gospodarczego, jednocześnie wskazując, że w ostatnim czasie uległo ono poprawie. Zdaniem Rady dane wskazują na dalszą poprawę koniunktury, przy utrzymującym się zróżnicowaniu między sektorami. W kwestii inflacji RPP podkreśla, że jest ona kształtowana jest przez jednorazowe czynniki zewnętrzne. Jednocześnie w przyszłym roku, po wygaśnięciu czynników przejściowo podwyższających dynamikę cen, oczekiwane jest obniżenie się inflacji.- czytamy w komunikacie.

Zmiany względem poprzedniego miesiąca są raczej kosmetyczne, co wobec oczekiwań zaostrzenia retoryki wpływa negatywnie na notowania złotego. EUR/PLN skierował się w okolice 4,4650, a USD/PLN zaliczył odbicie do 3,6635. 

Pełna treść komunikatu

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.