Komunikat RPP: inflacja? Jak wzrosła, to spadnie.

05-05-2021 17:55
RPP podtrzymuje zdanie, że inflacja jest podwyższana przez czynniki niezależne od krajowej polityki pieniężnej. Przyczynią się one do „utrzymywania się rocznego wskaźnika inflacji w najbliższych miesiącach powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Jednocześnie w przyszłym roku, po wygaśnięciu czynników przejściowo podwyższających dynamikę cen, oczekiwane jest obniżenie się inflacji.”
Komunikat RPP: inflacja? Jak wzrosła, to spadnie.

„Kształtowanie się inflacji w przyszłym roku będzie zależało od trwałości ożywienia koniunktury, w tym od przyszłej sytuacji na rynku pracy po zakończeniu programów pomocowych.”, napisano.
Forward guidance nie uległ zmianie. NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu papierów skarbowych. Podtrzymuje gotowość do interwencji na rynku walutowym „w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę”.
Podsumowując, RPP pozostaje na dotychczasowym kursie i nie zamierza zmieniać nastawienia w obliczu wyższej inflacji, oczekując jej powrotu w granice celu po ustaniu działania czynników przejściowych (ceny energii, opłaty za wywóz śmieci).
Złoty się uspokaja i EUR/PLN schodzi pod 4,57. W komunikacie nie ma nic, co by uzasadniało wzrost presji na osłabienie, ale też co by rozpalało nadzieje na szybkie pobudzenie oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych.

Pełna treść komunikatu: LINK

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.