Kolejny wzrost inflacji w USA

13-10-2021 14:37
We wrześniu wartość inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych wzrosła do 5,4 proc. r/r (prog. 5,3 proc.). Jednocześnie wartość inflacji bazowej szacuje się na 4 proc., co jest zgodne z oczekiwaniami rynku. Odczyt wspiera dolara, gdyż w teorii może wywierać większą presję na zacieśnianie monetarne w USA. Ruch nie jest jednak przesadnie duży. EUR/USD cofa się o około 20 pipsów do 1,1550. Większa reakcja widoczna jest na rynku długu, gdzie rosną rentowności papierów skarbowych, szczególnie na krótkim końcu krzywej dochodowości.
Kolejny wzrost inflacji w USA
Zastrzeżenia prawne