Knot z EBC straszy kupujących euro

27-01-2021 10:34
EUR/USD schodzi do 1,2123 z 1,2150 po słowach Klausa Knota z EBC, że bank centralny ma narzędzia do przeciwdziałania aprecjacji waluty, jeśli uzna to za konieczne. Obecnie EBC monitoruje rynek walutowy.
EUR/USD - wykres 1H; Źródło: TMSDirect
EUR/USD - wykres 1H; Źródło: TMSDirect

Knot stwierdził też, że EBC podejmie działania, jeśli warunki finansowe pogorszą się z powodu zmian rynkowych. Zaznaczył jednak, że po okresie letnim „powinno być miejsce na optymizm”, choć prognozy gospodarcze zależą od procesu dystrybucji szczepionek.

Dodał, że jest za wcześnie, aby mówić o odejściu od niskich stóp procentowych, zaznaczając też, że EBC nie sięgnął dolnego limitu polityki stóp procentowych.

Werbalna interwencja na euro, gołębio o polityce monetarnej, ostrożny optymizm na temat gospodarki. Wygląda to mieszankę, która ma zapewnić, że EBC robi wszystko, aby było lepiej, może zrobić więcej, nawet jeśli są wątpliwości, że dalszych obniżek nie będzie.

Dla inwestorów wzmianki o euro mają największe znaczenie i szczególnie są odczuwalne nie pozbawionym kierunku rynku. Nie sądzimy jednak, aby słowa Knota miały zainicjować większą presję na EUR/USD, biorąc chociażby pod uwagę pasywne wyczekiwanie inwestorów na decyzję FOMC dziś wieczorem.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.