KE: 310,5 mln euro dla Polski

02-06-2021 14:45
Wg doniesień PAP-u, dziś została zatwierdzona przez Komisję Europejską modyfikacja programu „Inteligentny rozwój” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach inicjatywy REACT-EUR. Wszystko po to, aby powiększyć o 310,5 mln euro finansowanie przeznaczone na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 w Polsce.
KE: 310,5 mln euro dla Polski

Elisa Ferreira – komisarz do spraw spójności i reform  - zatwierdziła dziś pierwszą zmianę Programu Operacyjnego w ramach REACT-UE. Fundusze mają być podzielone w ten sposób, że 273,6 mln euro ma trafić na dedykowany fundusz. Te środki będą przeznaczone na pożyczki na dobrych warunkach m.in. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejne 25 mln euro ma trafić na bony na nowe rozwiązania w dziedzinie cyfryzacji firm. Wszystko po to, żeby przyspieszyć proces cyfryzacji całej gospodarki. Pozostałe 11,9 mln euro ma zostać skierowane na „nową oś priorytetową pomocy technicznej REACT-EUR, aby zapewnić jak najszerszy zakres pomocy dla przedsiębiorstw.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.