Kalendarium 30 X - 03 XI

27-10-2023 15:33
Miniony tydzień przyniósł decyzję EBC dotyczącą stóp procentowych. Zmian nie było a przekaz Lagarde był łudząco podobny do tego z września. Zmienności prawie nie było, przynajmniej na rynku FX. Teraz kolej na Rezerwę Federalną. Tu również konsensus zakłada pauzę.
Kalendarium 23 - 27 X

Wszystko wskazuje na to, że Fed pozostawi docelowy przedział dla stopy funduszy federalnych na poziomie 5,25 proc. – 5,5 proc. Ostatnie podwyżka miała miejsce w lipcu. Rezerwa Federalna prawdopodobnie cały czas uznaje, że gospodarka jest na dobrej drodze do stopniowego spadku inflacji w stronę celu (2 proc.). Nadal jednak mocne publikacje makro są pewnego rodzaju wyzwaniem dla amerykańskiej instytucji. Wczoraj poznaliśmy dane na temat PKB za III kwartał, które okazały się nad wyraz mocne. Wzrost na poziomie 4,9 proc. to wynik wyższy od szacunków (4,3 proc.).  Poprzednie dane jednak wskazywały , że ostatnie 3 miesiące były solidne, zatem z pewnością wczorajsza publikacja nie zaskoczyła przedstawicieli Fed-u. Solidne liczby opisujące stan gospodarki USA nie powinny raczej cieszyć przedstawicieli banku. Do tej pory Powell wskazywał, że kolejne dowody na to, że gospodarka rośnie powyżej trendu, może zagrozić powrotu inflacji do celu. Prawdopodobnie kluczowy będzie IV kwartał, więc całkowicie kolejnej podwyżki w grudniu lub styczniu wykluczyć nie można.

Preferowana przez Fed miara inflacji PCE core obniżyła się w październiku nieznacznie do 3,7 proc. z 3,8 proc. r/r poprzednio. Wskaźnik uwzględniający ceny żywności i energii wypadł na poziomie 3,4 proc. r/r podobnie jak miesiąc wcześniej. O ile wskaźnik bazowy wciąż jest na spadkowej trajektorii, o tyle miara zasadnicza od pewnego czasu ponownie lekko wzrasta. W czerwcu wynik wskazywał 3 proc., więc wakacje przyniosły lekkie odbicie dynamiki wzrostu cen. Tak czy inaczej inflacja zmierza w dobrym kierunku, choć ostatni etap zejścia jej do celu będzie raczej długi i mozolny.

Powell postrzega znaczny wzrost stóp rynku kapitałowego jako zaostrzenie warunków na rynku finansowym. Fed pozostaje jak na razie cierpliwy i pewnie da sobie więcej czasu na monitorowanie sytuacji ekonomicznej w kraju. Obecnie instytucja nie widzi jedynie ryzyka zbyt luźnej polityki monetarnej ale również dostrzega zagrożenia związane ze mocno restrykcyjnym stanowiskiem.   Podejrzewam, że listopadowe posiedzenie i sama decyzja nie będą przełomowe, dlatego też istnieje prawdopodobieństwo, że Fed tak samo rozczaruje rynki jak EBC.

 

Poniedziałek, 30 października 2023

 •  01:30 Australia  Sprzedaż detaliczna (m/m)
 •  05:30 Kanada  Wystąpienie publiczne szefa BoC (Tiff Macklem)
 •  08:00 Szwecja  Produkt Krajowy Brutto
 •  09:00 Hiszpania  Inflacja konsumencka wst.
 •  09:00 Szwajcaria  Indeks instytutu KOF
 •  10:30 Wlk. Brytania  Podaż pieniądza M4 (m/m)
 •  10:30 Wlk. Brytania  Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny
 •  11:00 Strefa Euro Koniunktura gospodarcza
 •  14:00 Niemcy  Inflacja konsumencka wst.
 •  15:30 USA  Indeks Dallas Fed dla przemysłu

Wtorek, 31 października 2023

 •  Japonia  Decyzja BoJ ws. stóp procentowych
 •  Japonia  Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ
 •  00:30 Japonia  Stopa bezrobocia
 •  00:50 Japonia  Produkcja przemysłowa wst.
 •  00:50 Japonia  Sprzedaż detaliczna (r/r)
 •  01:30 Australia  Kredyty dla sektora prywatnego (m/m)
 •  02:00 Chiny  Indeks NBS PMI dla przemysłu
 •  02:00 Chiny  Indeks NBS PMI dla usług
 •  06:00 Japonia  Indeks zaufania konsumentów
 •  07:30 Francja  PKB s.a. wst. (k/k)
 •  07:30 Francja  Wydatki konsumentów (m/m)
 •  08:00 Niemcy  Produkt Krajowy Brutto wst.
 •  08:00 Niemcy  Sprzedaż detaliczna
 •  08:00 Turcja  Bilans handlu zagranicznego (USD)
 •  08:30 Węgry  Inflacja producencka
 •  08:30 Szwajcaria  Sprzedaż detaliczna
 •  08:45 Francja  Inflacja konsumencka wst.
 •  08:45 Francja  Inflacja producencka
 •  09:00 Czechy  Produkt Krajowy Brutto wst.
 •  09:00 Polska  Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC
 •  10:00 Włochy  Produkt Krajowy Brutto wst.
 •  10:00 Polska  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wst.
 •  11:00 Strefa Euro  Produkt Krajowy Brutto wst.
 •  11:00 Włochy  Inflacja konsumencka wst.
 •  11:00 Strefa Euro  Inflacja konsumencka wst.
 •  12:00 Włochy  Inflacja producencka
 •  13:00 Chile  Produkcja przemysłowa (r/r)
 •  13:00 Chile  Stopa bezrobocia
 •  13:30 USA  Indeks kosztów zatrudnienia (k/k)
 •  13:30 Kanada  Miesięczny PKB (m/m)
 •  14:00 USA  Indeks cen domów S&P/Case-Shiller
 •  14:00 USA  Indeks cen nieruchomości - FHFA (m/m)
 •  14:45 USA  Indeks Chicago PMI
 •  15:00 USA  Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
 •  17:00 Niemcy  Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel)
 •  21:40 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API
 •  22:45 Nowa Zelandia  Sytuacja na rynku pracy
 •  22:45 Nowa Zelandia  Indeks kosztów zatrudnienia (k/k)
 •  23:00 Australia  Indeks PMI dla przemysłu fin.
 •  23:00 Nowa Zelandia  Wystąpienie publiczne szefa RBNZ (Adrian Orr)

Środa, 1 listopada 2023

 •  Polska - Wszystkich Świętych - dzień wolny
 •  Słowacja - Wszystkich Świętych - dzień wolny
 •  Węgry - Wszystkich Świętych - dzień wolny
 •  01:30 Japonia  Indeks PMI dla przemysłu fin.
 •  01:30 Australia  Nowe domy oddane do użytku (m/m)
 •  02:45 Chiny  Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin.
 •  06:00 Indie  Indeks PMI dla przemysłu
 •  06:15 Kanada  Wystąpienie publiczne szefa BoC (Tiff Macklem)
 •  06:30 Australia  Indeks cen surowców (r/r)
 •  08:30 Szwecja  Indeks PMI dla przemysłu
 •  09:30 Czechy  Indeks PMI dla przemysłu
 •  10:00 Norwegia  Indeks PMI dla przemysłu
 •  10:30 Wlk. Brytania  Indeks PMI dla przemysłu fin.
 •  12:00 USA  Wnioski o kredyt hipoteczny
 •  13:15 USA  Raport ADP
 •  13:40 Szwajcaria  Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
 •  14:30 Kanada  Indeks PMI dla przemysłu
 •  14:45 USA  Indeks PMI dla przemysłu fin.
 •  15:00 USA Raport ISM dla przemysłu
 •  15:00 USA  Wydatki na inwestycje budowlane (m/m)
 •  15:00 USA  Liczba wakatów wg JOLTS
 •  15:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw
 •  19:00 USA  Decyzja FOMC ws. stóp procentowych
 •  19:30 USA  Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC

Czwartek, 2 listopada 2023

 •  01:30 Australia  Bilans handlu zagranicznego (AUD)
 •  08:30 Szwajcaria  Inflacja konsumencka
 •  09:00 Polska  Indeks PMI dla przemysłu
 •  09:15 Hiszpania  Indeks PMI dla przemysłu
 •  09:30 Szwajcaria  Indeks PMI dla przemysłu
 •  09:45 Włochy  Indeks PMI dla przemysłu
 •  09:50 Francja  Indeks PMI dla przemysłu fin.
 •  09:55 Niemcy  Indeks PMI dla przemysłu fin.
 •  09:55 Niemcy  Stopa bezrobocia s.a.
 •  10:00 Norwegia  Decyzja ws. stóp procentowych
 •  10:00 Strefa Euro  Indeks PMI dla przemysłu fin.
 •  12:30 USA  Raport Challengera
 •  13:00 Wlk. Brytania  Decyzja ws. stóp procentowych
 •  13:00 Wlk. Brytania  Protokół z posiedzenia BoE
 •  13:00 Wlk. Brytania  Kwartalny raport BoE nt. inflacji
 •  13:30 USA  Jednostkowe koszty pracy wst. (k/k)
 •  13:30 USA  Wydajność pracy wst. (k/k)
 •  13:30 USA  Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
 •  13:30 Wlk. Brytania  Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
 •  14:30 Czechy  Decyzja CNB ws. stóp procentowych
 •  15:00 USA  Zamówienia na dobra bez środków trans. fin. (m/m)
 •  15:00 USA  Zamówienia na dobra trwałego użytku fin. (m/m)
 •  15:00 USA  Zamówienia w przemyśle (m/m)
 •  15:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów gazu
 •  18:00 Szwajcaria  Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
 •  23:00 Australia  Indeks PMI dla usług fin.

Piątek, 3 listopada 2023

 •  Japonia - Dzień Kultury - dzień wolny
 •  02:45 Chiny  Indeks Caixin PMI dla usług
 •  08:00 Niemcy  Handel zagraniczny
 •  08:00 Niemcy  Ceny importu
 •  08:00 Turcja  Inflacja CPI (r/r)
 •  08:00 Turcja  Inflacja PPI (r/r)
 •  08:45 Francja  Produkcja przemysłowa (m/m)
 •  09:00 Hiszpania  Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r)
 •  10:00 Włochy  Stopa bezrobocia
 •  10:30 Wlk. Brytania  Indeks PMI dla usług fin.
 •  11:00 Strefa Euro  Stopa bezrobocia
 •  13:00 USA  Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michael S. Barr)
 •  13:30 USA  Sytuacja na rynku pracy
 •  13:30 Kanada  Sytuacja na rynku pracy
 •  14:45 USA  Indeks PMI dla usług fin.
 •  15:00 USA  Raport ISM dla usług
 •  18:00 USA  Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy
 •  20:30 USA  Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michael S. Barr)
Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.