Kalendarium 30 I – 3 II

27-01-2023 15:50
Za nami kolejny tydzień publikacji raportów kwartalnych spółek z Wall Street. Wyniki są mieszane. Tesla pokazała siłę a jej akcje podczas czwartkowej sesji urosły o ponad 10 proc. Microsoft zaprezentował mniejszy zysk niż przed rokiem, natomiast zysk na akcje okazał się lepszy od prognoz. Akcje otworzyły się luką spadkową, jednak w kolejnych dniach zdążyły odrobić straty i zakończyć cały tydzień wyżej.

PKB z USA zaskoczył na plus. Gospodarka amerykańska rozwijała się w tempie 2,9 proc. w IV kwartale 2022 roku. To dobry wynik szczególnie kiedy oczekiwania rynkowe wskazywały niższą dynamikę wzrostu. To prawdopodobnie jednak ostatni tak dobry okres w najbliższym czasie. W kolejnych miesiącach koniunktura w USA pokaże wyraźne spowolnienie. Wysokie stopy procentowe w USA będą  coraz mocniej oddziaływać na gospodarkę. Niektóre wskaźniki wyprzedzające już wskazują spadek. Miesięczna sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa rozczarowały. Wskaźnik PCE core po raz kolejny obniżył się i wyniósł 4,4 proc. co pokazuje, że inflacja wyhamowuje. Fed będzie potrzebował prawdopodobnie więcej dowodów nadchodzącego spowolnienia, aby zmienić swoje restrykcyjne nastawienie. Mowa tu głównie o rynku pracy. Jest również jedna teza, która mówi, że bank centralny może celowo chcieć obniżyć wzrost gospodarczy, żeby przyspieszyć procesy dezinflacyjne.

Już 1 lutego FOMC zdecyduje o poziomie stóp procentowych. Powell ponownie zmniejszy tempo zacieśniania sugerując, że koniec cyklu jest już bardzo blisko. Rynki chciały by jednak usłyszeć choć jedną przesłankę potwierdzającą tezę, że bank zacznie obniżać koszt pieniądza w II połowie roku.

W kolejnym dniu (2 lutego) przyjdzie kolej na EBC. W Europie nastroje są dobre. Perspektywy dla gospodarki strefy euro uległy znacznej poprawie. Obecnie pojawiają się nawet optymistyczne głosy, które są zdania, że recesja może zostać uniknięta. Lagarde powinna zasygnalizować jeszcze kilka podwyżek. Inwestorzy będą szukać jednak potwierdzenie ostatnich plotek, o możliwym złagodzeniu tempa zacieśniania. EUR/USD czeka na impuls. Dane z tego tygodnia nie przyniosły przełomu. Kurs wciąż oscyluje w okolicach 1,09 przekraczając go raz z jedne raz z drugiej strony. Nadchodzący tydzień powinien jednak „wyrwać” główną parę walutową z krótkoterminowego trendu bocznego.

Ważne dane z rynków w przyszłym tygodniu:

Poniedziałek:

 • 8:00 Szwecja – PKB
 • 9:00 Hiszpania – Inflacja konsumencka, sprzedaż detaliczna
 • 9:00 Szwajcaria – indeks instytut KOF
 • 9:00 Polska – Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg. BIEC
 • 10:00 Niemcy – PKB
 • 10:00 Polska – PKB szacunek wstępny
 • 11:00 strefa euro – koniunktura gospodarcza
 • 16:30 USA – indeks Dallas Fed dla przemysłu

Wtorek:

 • 00:30 Japonia – stopa bezrobocia
 • 00:50 Japonia – produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna
 • 1:30 Australia – sprzedaż detaliczna, kredyty dla sektora prywatnego
 • 2:00 Chiny – indeks PMI dla usług i przemysłu wg. CFLP
 • 7:30 Francja – PKB, wydatki konsumentów
 • 8:00 Niemcy – ceny importu, sprzedaż detaliczna
 • 8:30 Szwajcaria – sprzedaż detaliczna
 • 8:30 Węgry – inflacja PPI
 • 8:45 Francja – inflacja konsumencka, producencka
 • 9:00 Polska – wskaźnik rynku pracy wg. BIEC
 • 9:55 Niemcy – stopa bezrobocia
 • 11:00 strefa euro – PKB
 • 11:00 Włochy – PKB
 • 15:00 USA – indeks cen nieruchomości FHFA
 • 15:45 USA – indeks Chicago PMI
 • 16:00 USA – indeks zaufania konsumentów Conference Board
 • 22:45 Nowa Zelandia – sytuacja na rynku pracy
 • 23:00 Australia – indeks PMI dla przemysłu

Środa:

 • 1:30 Japonia – indeks PMI dla przemysłu
 • 2:45 Chiny - indeks PMI dla przemysłu
 • 6:00 Indie - indeks PMI dla przemysłu
 • 8:30 Szwecja - indeks PMI dla przemysłu
 • 9:00 Polska - indeks PMI dla przemysłu
 • 9:00 Węgry - indeks PMI dla przemysłu
 • 9:15 Hiszpania - indeks PMI dla przemysłu
 • 9:30 Szwajcaria - indeks PMI dla przemysłu
 • 9:45 Włochy - indeks PMI dla przemysłu
 • 9:50 Francja - indeks PMI dla przemysłu
 • 9:55 Niemcy - indeks PMI dla przemysłu
 • 10:00 strefa euro - indeks PMI dla przemysłu
 • 10:00 Norwegia - indeks PMI dla przemysłu
 • 10:30 Wielka Brytania - indeks PMI dla przemysłu
 • 11:00 Włochy – inflacja konsumencka
 • 11:00 strefa euro – inflacja HICP dane szacunkowe
 • 14:15 USA – raport ADP
 • 15:30 Kanada - indeks PMI dla przemysłu
 • 15:45 USA - indeks PMI dla przemysłu
 • 16:00 USA – raport ISM dla przemysłu
 • 20:00 USA – decyzja FOMC ws. stóp procentowych
 • 20:30 USA – konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC

Czwartek:

 • 8:00 Niemcy – handel zagraniczny
 • 13:00 Wielka Brytania – decyzja ws. stóp procentowych, protokół z posiedzenia FOMC , kwartalny raport BoE nt. inflacji
 • 14:15 strefa euro – decyzja ws. stóp procentowych
 • 14:30 Czechy – decyzja CNB ws. stóp procentowych
 • 14:45 strefa euro – konferencja prasowa po posiedzeniu EBC
 • 16:00 USA – zamówienia na dobra bez środków trwałych, zamówienia na dobra trwałego użytku, zamówienia w przemyśle

Piątek:

 • 2:45 Chiny – indeks PMI dla usług
 • 6:00 Indie - indeks PMI dla usług
 • 9:15 Hiszpania - indeks PMI dla usług
 • 9:45 Włochy - indeks PMI dla usług
 • 9:50 Francja - indeks PMI dla usług
 • 9:55 Niemcy - indeks PMI dla usług
 • 10:00 strefa euro - indeks PMI dla usług
 • 10:30 Wielka Brytania – indeks PMI dla usług
 • 11:00 strefa euro – inflacja producencka
 • 14:30 USA – sytuacja na rynku pracy
 • 15:45 USA – indeks PMI dla usług
 • 16:00 USA – raport ISM dla usług
 • 23:00 Australia – indeks PMI dla usług
Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.