Kalendarium 29 I - 02 II

26-01-2024 14:22
Dane o PKB z USA były jednymi z ostatnich ważnych liczb, które rynek poznał przed przyszłotygodniowym posiedzeniem Rezerwy Federalnej. Wzrost o 3,3 proc. był imponujący. To dane w ujęciu rocznym za IV kwartał, skorygowane o ceny i wyrównane sezonowo. Cyfry te pokazują jasno ,że gospodarka amerykańska nadal w ostatnich miesiącach osiągała dobre rezultaty, w szczególności kiedy porównamy ten wynik do tych osiąganych przez inne obszary walutowe.
Kalendarium 23 - 27 X

Dane o PKB zwiększają prawdopodobieństwo realizacji scenariusza „miękkiego lądowania” dla koniunktury w USA.  Nie oznacza to jednocześnie, że mocniejsze spowolnienie w kolejnych miesiącach nie jest prawdopodobne. Czwartkowa publikacja jedynie oddala wizję głębokiej recesji, która byłaby konsekwencją wcześniejszych, dynamicznych podwyżek stóp procentowych.

Silna gospodarka pozwala Fed-owi być wciąż restrykcyjnym bankiem centralnym i pozostać na tym kursie jeszcze przez pewien czas. Spadająca inflacja będzie jednak stanowić argument za łagodzeniem warunków monetarnych w niedalekiej przyszłości. Gdyby jednak dane makro były zdecydowanie gorsze, presja na obniżki byłaby z pewnością jeszcze większa.

Inne banki centralne, głównie EBC, nie mają tak komfortowej sytuacji. Tu kontynuacja restrykcyjnej polityki monetarnej będzie zdecydowanie bardziej bolesna. Europa jest w stagnacji. W strefie euro działają efekty specjalne. Słaby wzrost wynika w głównej mierze z wyższych cen energii, które są następstwem wybuchu wojny. W USA mocno ekspansywna polityki fiskalna nie jest bez znaczenia i wspiera wzrost. Amerykańska gospodarka ma również strukturalną przewagę wzrostu po okresie pandemii. Z kolei odbicie koniunktury w Chinach po zniesieniu restrykcji covidowych znajduje się wciąż poniżej potencjału.

 

   

Poniedziałek, 29 stycznia 2024

 •  08:00 Szwecja  Produkt Krajowy Brutto
 •  08:00 Szwecja  Wyniki sprzedaży detalicznej
 •  16:30 USA  Indeks Dallas Fed dla przemysłu

Wtorek, 30 stycznia 2024

 •  00:30 Japonia  Stopa bezrobocia
 •  01:30 Australia  Sprzedaż detaliczna (m/m)
 •  07:30 Francja  PKB s.a. wst. (k/k)
 •  07:30 Francja  Wydatki konsumentów (m/m)
 •  08:00 Szwajcaria  Bilans handlu zagranicznego (CHF)
 •  09:00 Czechy  Produkt Krajowy Brutto wst.
 •  09:00 Hiszpania  Inflacja konsumencka wst.
 •  09:00 Hiszpania  Produkt Krajowy Brutto wst.
 •  09:00 Szwajcaria  Indeks instytutu KOF
 •  09:00 Polska  Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC
 •  09:00 Szwecja  Indeks zaufania konsumentów
 •  09:00 Szwecja  Indeks zaufania w przemyśle
 •  10:00 Włochy  Produkt Krajowy Brutto wst.
 •  10:00 Niemcy  Produkt Krajowy Brutto wst.
 •  10:30 Wlk. Brytania  Podaż pieniądza M4 (m/m)
 •  10:30 Wlk. Brytania  Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny
 •  11:00 Strefa Euro  Produkt Krajowy Brutto wst.
 •  11:00 Strefa Euro Koniunktura gospodarcza
 •  11:00 Włochy  Inflacja producencka
 •  14:00 Węgry  Decyzja ws. stóp procentowych
 •  15:00 USA  Indeks cen domów S&P/Case-Shiller
 •  15:00 USA  Indeks cen nieruchomości - FHFA (m/m)
 •  16:00 USA  Liczba wakatów wg JOLTS
 •  16:00 USA  Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
 •  22:40 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API

Środa, 31 stycznia 2024

 •  00:50 Japonia  Produkcja przemysłowa wst.
 •  01:30 Australia  Inflacja CPI (r/r)
 •  01:30 Australia  Kredyty dla sektora prywatnego (m/m)
 •  06:00 Japonia  Indeks zaufania konsumentów
 •  08:00 Niemcy  Ceny importu
 •  08:00 Niemcy  Sprzedaż detaliczna
 •  08:00 Turcja  Bilans handlu zagranicznego (USD)
 •  08:30 Szwajcaria  Sprzedaż detaliczna
 •  08:30 Węgry  Inflacja producencka
 •  08:45 Francja  Inflacja konsumencka wst.
 •  08:45 Francja  Inflacja producencka
 •  09:00 Szwecja  Decyzja ws. stóp procentowych
 •  09:00 Hiszpania  Sprzedaż detaliczna (r/r)
 •  09:00 Polska  Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC
 •  09:55 Niemcy  Stopa bezrobocia s.a.
 •  10:00 Włochy  Stopa bezrobocia
 •  10:00 Polska  Produkt krajowy brutto - szacunek wstępny (r/r)
 •  13:00 USA  Wnioski o kredyt hipoteczny
 •  14:00 Niemcy  Inflacja konsumencka wst.
 •  14:15 USA  Raport ADP
 •  14:30 Kanada  Miesięczny PKB (m/m)
 •  14:30 USA  Indeks kosztów zatrudnienia (k/k)
 •  15:45 USA  Indeks Chicago PMI
 •  16:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw
 •  20:00 USA  Decyzja FOMC ws. stóp procentowych
 •  20:30 USA  Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC
 •  23:00 Australia  Indeks PMI dla przemysłu fin.

Czwartek, 1 lutego 2024

 •  01:30 Australia  Ceny importu i eksportu
 •  01:30 Japonia  Indeks PMI dla przemysłu fin.
 •  01:30 Australia  Nowe domy oddane do użytku (m/m)
 •  02:45 Chiny  Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin.
 •  06:30 Australia  Indeks cen surowców (r/r)
 •  08:30 Szwecja  Indeks PMI dla przemysłu
 •  08:30 Węgry  Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin.
 •  09:00 Polska  Indeks PMI dla przemysłu
 •  09:00 Węgry  Indeks PMI dla przemysłu
 •  09:15 Hiszpania  Indeks PMI dla przemysłu
 •  09:30 Czechy  Indeks PMI dla przemysłu
 •  09:30 Szwajcaria  Indeks PMI dla przemysłu
 •  09:45 Włochy  Indeks PMI dla przemysłu
 •  09:50 Francja  Indeks PMI dla przemysłu fin.
 •  09:55 Niemcy  Indeks PMI dla przemysłu fin.
 •  10:00 Norwegia  Indeks PMI dla przemysłu
 •  10:00 Strefa Euro  Indeks PMI dla przemysłu fin.
 •  10:30 Wlk. Brytania  Indeks PMI dla przemysłu fin.
 •  11:00 Strefa Euro  Inflacja konsumencka wst.
 •  11:00 Włochy  Inflacja konsumencka wst.
 •  11:00 Strefa Euro  Stopa bezrobocia
 •  13:00 Wlk. Brytania  Decyzja ws. stóp procentowych
 •  13:00 Wlk. Brytania  Protokół z posiedzenia BoE
 •  13:00 Wlk. Brytania  Kwartalny raport BoE nt. inflacji
 •  13:30 USA  Raport Challengera
 •  14:30 USA  Jednostkowe koszty pracy wst. (k/k)
 •  14:30 USA  Wydajność pracy wst. (k/k)
 •  14:30 USA  Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
 •  15:30 Kanada  Indeks PMI dla przemysłu
 •  15:45 USA  Indeks PMI dla przemysłu fin.
 •  16:00 USA Raport ISM dla przemysłu
 •  16:00 USA  Wydatki na inwestycje budowlane (m/m)
 •  16:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów gazu

Piątek, 2 lutego 2024

 •  01:30 Australia  Inflacja producencka
 •  08:00 Rumunia  Inflacja IPPI (r/r)
 •  08:45 Francja  Produkcja przemysłowa (m/m)
 •  14:30 USA  Sytuacja na rynku pracy
 •  16:00 USA Raport Uniwersytetu Michigan fin.
 •  16:00 USA  Zamówienia na dobra bez środków trans. fin. (m/m)
 •  16:00 USA  Zamówienia na dobra trwałego użytku fin. (m/m)
 •  16:00 USA  Zamówienia w przemyśle (m/m)
 •  19:00 USA  Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.