Kalendarium 24 - 30 VI

21-06-2024 13:12
Pomału kończy się pierwsze półrocze 2024 roku. Wynika z niego, że Chiny odnotowały znaczący wzrost (głównie w I kwartale). Mimo to perspektywy dla Państwa Środka pozostają dość słabe. Dużo będzie zależeć od dalszych działań Pekinu. Trzeci zjazd Komunistycznej Partii Chin zaplanowano na lipiec. Rynek po cichu liczy na wdrożenie większej liczby reform strukturalnych wspierających transformację gospodarczą Państwa Środka.
Kalendarium 15 - 21 VI

W Stanach Zjednoczonych gospodarka prawdopodobnie nie będzie w stanie utrzymać tempa wzrostu z II połowy 2023 roku. W tym roku widać, że koniunktura słabnie. Efekt wysokich stóp procentowych będzie coraz mocniej odczuwalny w kolejnych 6 miesiącach. Rynek pracy w USA pozostaje wciąż napięty a stopa inflacji pozostaje powyżej celu. Z ostatniej mediany oczekiwań przedstawicieli FOMC wynika, że może dojść w tym roku do jednej obniżki. Rynek spekuluje o dwóch takich zmianach. Indeksy w USA oscylują cały czas wokół historycznych rekordów. Korekta ostatnich wzrostów zbliża się jednak nieubłaganie.

W strefie euro gospodarka wyraźnie odbiła na początku roku po raz pierwszy od pięciu kwartałów. Wskaźniki nastrojów dają nadzieję, że jest to rzeczywiście początek ożywienia gospodarczego, choć PMI z tego tygodnia za czerwiec rozczarowały. Nie należy oczekiwać silnego ożywienia. Ryzyko polityczne związane z wyborami do europarlamentu oraz z zaskakującym ruchem prezydenta Francji, będzie wywierać presję na ceny akcji na Starym Kontynencie a także na euro. EBC po obniżce w czerwcu prawdopodobnie dokona kolejnych zmian parametrów polityki monetarnej we wrześniu, grudniu oraz marcu 2025 roku.

Kurs EUR/USD powinien w najbliższym czasie osiągać niższe wartości. Wynikać to będzie z czynnika geopolitycznego a także z dywergencji polityki monetarnej prowadzonej przez Fed oraz EBC. Amerykański bank centralny zdecydowanie później niż jego europejski odpowiednik rozpocznie cykl łagodzenia warunków monetarnych.

W przysżłym tyg. głowną pozycją jeśli chodzi o dane makro będzie Raport na temat wydatków Amerykanów, który zawiera preferowaną przez Fed miarę inflacji (PCE). Poznamy wstęne dane CPI za czerwiec dla Polski. O stopach procentowych będzie decydować Bank Turcji oraz Czech. W kolejną niedzielę odbędą się przedterminowe wybory we Francji (I tura 30 czerwca).  

Najważniejsze publikacje danych makro oraz wydarzenia rynkowe w nadchodzącym tygodniu:

Poniedziałek, 24 czerwca 2024

 •  00:45 Nowa Zelandia  Bilans handlu zagranicznego (NZD)
 •  10:00 Polska Produkcja budowlano-montażowa
 •  10:00 Polska Wyniki sprzedaży detalicznej
 •  10:00 Niemcy  Indeks instytutu Ifo
 •  12:00 Wlk. Brytania  Wskaźnik zamówień wg CBI
 •  14:00 Polska  Podaż pieniądza M3 (r/r)
 •  16:30 USA  Indeks Dallas Fed dla przemysłu
 •  19:45 Kanada  Wystąpienie publiczne szefa BoC (Tiff Macklem)
 •  20:00 USA  Wystąpienie szefowej Fed z San Francisco (Mary Daly)

Wtorek, 25 czerwca 2024

 •  02:30 Australia  Indeks zaufania konsumentów
 •  08:00 Szwecja  Inflacja PPI (r/r)
 •  09:00 Hiszpania  Produkt Krajowy Brutto fin.
 •  10:00 Polska  Stopa bezrobocia
 •  14:30 Kanada  Inflacja konsumencka
 •  15:00 USA  Indeks cen domów S&P/Case-Shiller
 •  15:00 USA  Indeks cen nieruchomości - FHFA (m/m)
 •  16:00 USA  Indeks Fed z Richmond
 •  16:00 USA  Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
 •  18:00 USA  Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lisa Cook)
 •  20:15 USA  Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)
 •  22:40 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API

Środa, 26 czerwca 2024

 •  03:30 Australia  Inflacja CPI (r/r)
 •  08:00 Niemcy  Indeks zaufania konsumentów - GfK
 •  08:45 Francja  Indeks zaufania konsumentów
 •  12:00 Wlk. Brytania  Sprzedaż detaliczna wg CBI
 •  13:00 USA  Wnioski o kredyt hipoteczny
 •  16:00 USA  Sprzedaż nowych domów
 •  16:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw

Czwartek, 27 czerwca 2024

 •  01:50 Japonia  Sprzedaż detaliczna (r/r)
 •  08:00 Niemcy  Ceny importu
 •  08:00 Norwegia  Stopa bezrobocia s.a.
 •  09:00 Hiszpania  Sprzedaż detaliczna (r/r)
 •  09:00 Szwecja  Indeks zaufania konsumentów
 •  09:00 Szwecja  Indeks zaufania w przemyśle
 •  09:30 Szwecja  Decyzja ws. stóp procentowych
 •  10:00 Strefa Euro  Podaż pieniądza M3 (r/r)
 •  11:00 Strefa Euro Koniunktura gospodarcza
 •  11:00 Włochy  Inflacja producencka
 •  11:30 Wlk. Brytania  Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
 •  13:00 Turcja  Decyzja ws. stóp procentowych
 •  14:30 USA  Produkt Krajowy Brutto fin.
 •  14:30 USA  Saldo obrotów towarowych (USD)
 •  14:30 Czechy  Decyzja CNB ws. stóp procentowych
 •  14:30 USA  Zamówienia na dobra bez środków trans. wst. (m/m)
 •  14:30 USA  Zamówienia na dobra trwałego użytku wst. (m/m)
 •  14:30 USA  Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
 •  16:00 USA  Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m)
 •  16:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów gazu
 •  17:00 USA  Indeks Kansas City Fed dla przemysłu

Piątek, 28 czerwca 2024

 •  01:30 Japonia  Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r)
 •  01:30 Japonia  Stopa bezrobocia
 •  01:50 Japonia  Produkcja przemysłowa wst.
 •  03:30 Australia  Kredyty dla sektora prywatnego (m/m)
 •  08:00 Szwecja  Wyniki sprzedaży detalicznej
 •  08:00 Wlk. Brytania  Produkt Krajowy Brutto fin.
 •  08:00 Niemcy  Sprzedaż detaliczna
 •  08:00 Norwegia  Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. (m/m)
 •  08:00 Szwecja  Bilans handlu zagranicznego (SEK)
 •  08:00 Wlk. Brytania  Saldo rachunku bieżącego (GPB)
 •  08:30 Węgry  Inflacja producencka
 •  08:45 Francja  Inflacja konsumencka wst.
 •  08:45 Francja  Inflacja producencka
 •  08:45 Francja  Wydatki konsumentów (m/m)
 •  09:00 Czechy  Produkt Krajowy Brutto fin.
 •  09:00 Hiszpania  Inflacja konsumencka wst.
 •  09:00 Szwajcaria  Indeks instytutu KOF
 •  09:00 Polska  Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC
 •  09:00 Polska  Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC
 •  09:55 Niemcy  Stopa bezrobocia s.a.
 •  10:00 Polska  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wst.
 •  11:00 Włochy  Inflacja konsumencka wst.
 •  12:40 USA  Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin)
 •  14:00 Polska  Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR)
 •  14:30 USA  Raport nt. wydatków Amerykanów
 •  14:30 USA  Dochody Amerykanów (m/m)
 •  14:30 Kanada  Miesięczny PKB (m/m)
 •  15:00 USA  Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
 •  15:45 USA  Indeks Chicago PMI
 •  16:00USA Raport Uniwersytetu Michigan fin.
 •  19:00USA  Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy

Niedziela, 30 czerwca 2024

 •  Francja  Wybory parlamentarne
 •  03:30Chiny  Indeks NBS PMI dla przemysłu
 •  03:30Chiny  Indeks NBS PMI dla usług
Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.