Kalendarium 23 - 27 X

20-10-2023 15:10
Miniony tydzień to bezprecedensowe wzrosty GPW oraz umocnienie złotego. Duża zmienność to pokłosie wyników wyborów parlamentarnych. Globalne rynki natomiast żyły ryzykiem napięć na Bliskim Wschodzie. Złoto w warunkach wojny ponownie zachowuje się jak bezpieczna przystań i podrożało do poziomu ponad 1980 USD. Na zawirowaniach geopolitycznych zyskuje również ropa naftowa, ponieważ rynek obawia się, USA ponownie rygorystycznie będą egzekwować sankcje nałożone na Iran. Dolar lekko stracił na wartości a rentowności amerykańskich obligacji wyznaczyły nowe, wieloletnie maksima. Indeksy z Europy oraz z Wall Street spadały.
Kalendarium 23 - 27 X

Nadchodzący tydzień to przede wszystkim decyzja EBC w sprawie stóp procentowych. Instytucja prawdopodobnie nie podniesie ich. Stopa inflacji znacznie spadła we wrześniu co wpisało się w oczekiwania banku.  

Po ostatniej podwyżce stopa depozytowa wynosi 4 proc. a refinansowa 4,5 proc. i prawdopodobnie jest to szczyt całego cyklu zacieśniania. Oczywiście przedstawiciele EBC w swoich wypowiedziach nie wykluczają całkowicie kolejnych kroków w górę. Gdyby sądzili inaczej, byłoby to ryzykowane w otoczeniu tak wielu niewiadomych i tylu ryzyk. Trzeba przyznać, że walka z inflacją nie jest jeszcze wygrana. Przeważająca jednak część osób z Rady uznaje, że kolejna podwyżka nie jest już raczej wymagana w momencie, kiedy inflacja pozostaje w granicach ostatniej projekcji instytucji.  

Przeciwko podwyżce na nadchodzącym posiedzeniu EBC przemawia również fakt, że członek Rady Prezesów - Peter Kazimir – przyznał w ostatnich dniach szczególne znaczenie nadchodzących projekcji w grudniu i marcu. Sugeruje to, że w przyszłości, podobnie jak miało to miejsce wcześniej, EBC ponownie będzie wolał podejmować ważne decyzje  w terminach posiedzeń, na których są one prezentowane, a najnowsze prognozy banku będę zaprezentowane dopiero w grudniu.  

O stopach procentowych decydować będą również banki centralne Kanady oraz Turcji. Z istotnych danych makro na pierwszy plan wysuwa się raport na temat wydatków Amerykanów (piątek). Inwestorzy będą jednak również spoglądać w stronę wyniku PKB dla USA za III kwartał. Poznamy również wstępne szacunki indeksów PMI dla Europy oraz Stanów Zjednoczonych (wtorek), które dadzą kolejne informacje na temat kondycji tych dwóch regionów gospodarczych i dalszych perspektyw.

Poniedziałek, 23 października 2023

 •   Nowa Zelandia - Święto Pracy - dzień wolny
 •   Węgry - dzień wolny
 •  10:00 Polska Produkcja budowlano-montażowa
 •  14:00 Polska  Podaż pieniądza M3 (r/r)

Wtorek, 24 października 2023

 •  00:01 Australia  Indeks PMI dla przemysłu wst. 
 •  00:01 Australia  Indeks PMI dla usług wst.
 •  02:30 Japonia  Indeks PMI dla przemysłu wst.
 •  07:30 Australia  Wystąpienie publiczne szefowej RBA (Michele Bullock) 
 •  08:00 Wlk. Brytania  Stopa bezrobocia
 •  08:00 Wlk. Brytania  Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
 •  08:00 Niemcy  Indeks zaufania konsumentów - GfK
 •  08:30 Węgry  Wynagrodzenia (r/r)
 •  09:15 Francja  Indeks PMI dla przemysłu wst.
 •  09:15 Francja  Indeks PMI dla usług wst.
 •  09:30 Niemcy  Indeks PMI dla przemysłu wst.
 •  09:30 Niemcy  Indeks PMI dla usług wst.
 •  10:00 Strefa Euro  Indeks PMI dla przemysłu wst.
 •  10:00 Strefa Euro  Indeks PMI dla usług wst.
 •  10:00 Polska  Stopa bezrobocia
 •  10:30 Wlk. Brytania  Indeks PMI dla przemysłu wst.
 •  10:30 Wlk. Brytania  Indeks PMI dla usług wst.
 •  12:00 Wlk. Brytania  Wskaźnik zamówień wg CBI 
 •  14:00 Węgry  Decyzja ws. stóp procentowych
 •  14:30 Kanada  Indeks cen nowych domów (m/m)
 •  15:45 USA  Indeks PMI dla przemysłu wst.
 •  15:45 USA  Indeks PMI dla usług wst.
 •  16:00 USA  Indeks Fed z Richmond
 •  22:40 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API

Środa, 25 października 2023

 •  02:30 Australia  Inflacja konsumencka
 •  02:30 Australia  Inflacja CPI (r/r)
 •  08:00 Szwecja  Inflacja PPI (r/r)
 •  10:00 Niemcy  Indeks instytutu Ifo
 •  10:00 Strefa Euro  Podaż pieniądza M3 (r/r)
 •  13:00 USA  Wnioski o kredyt hipoteczny
 •  16:00 Kanada  Decyzja BoC ws. stóp procentowych
 •  16:00 USA  Sprzedaż nowych domów
 •  16:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw
 •  16:30 Kanada  Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej
 •  17:15 Kanada  Konferencja prasowa Banku Kanady

Czwartek, 26 października 2023

 •  02:30 Australia  Ceny importu i eksportu.
 •  08:00 Norwegia  Stopa bezrobocia s.a.
 •  09:00 Hiszpania  Stopa bezrobociaIII kw.
 •  12:00 Wlk. Brytania  Sprzedaż detaliczna wg CBI
 •  13:00 Turcja  Decyzja ws. stóp procentowych
 •  14:15 Strefa Euro  Decyzja ws. stóp procentowych
 •  14:30 USA  Produkt Krajowy Brutto wst.III kw.
 •  14:30 USA  Zamówienia na dobra bez środków trans. wst. (m/m)
 •  14:30 USA  Zamówienia na dobra trwałego użytku wst. (m/m)
 •  14:30 USA  Saldo obrotów towarowych (USD)
 •  14:30 USA  Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
 •  14:45 Strefa Euro  Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB
 •  16:00 USA  Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m)
 •  16:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów gazu
 •  17:00 USA  Indeks Kansas City Fed dla przemysłu

Piątek, 27 października 2023

 •  01:30 Japonia  Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r)
 •  02:30 Australia  Inflacja producencka
 •  08:00 Szwecja  Wyniki sprzedaży detalicznej
 •  08:00 Norwegia  Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. (m/m)
 •  08:30 Węgry  Stopa bezrobocia
 •  08:45 Francja  Indeks zaufania konsumentów
 •  09:00 Hiszpania  Produkt Krajowy Brutto wst.
 •  09:00 Słowacja  Inflacja producencka
 •  09:00 Hiszpania  Sprzedaż detaliczna (r/r)
 •  09:00 Polska  Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC
 •  14:30 USA  Raport nt. wydatków Amerykanówwrzesień 
 •  14:30 USA  Dochody Amerykanów (m/m)
 •  16:00 USA Raport Uniwersytetu Michigan fin.
 •  19:00 USA  Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.