Kalendarium 18 - 22 IX

15-09-2023 15:05
W przeciwieństwie do EBC, Fed prawdopodobnie pozostawi zakres stóp funduszy federalnych na poziomie 5,25 – 5,5 proc. Będzie to wynikać z faktu, że inflacja i rynek pracy zmierzają we właściwym kierunku z perspektywy Rezerwy Federalnej i dlatego też, dalsze zacieśnianie monetarne na razie nie jest konieczne. Jeśli tak się stanie, rynek coraz mocniej będzie dopatrywać się pierwszej daty obniżki kosztu pieniądza w USA.

Fed zainicjował start całego cyklu dość późno, bo dopiero w marcu 2022 roku. Dlatego też w pewnym momencie musiał nadrabiać zaległości i wykonał aż cztery potężne ruchy w górę, każda po 75 punktów bazowych. Potem tempo spadło  i w tym roku obserwowaliśmy dużo mniejsze zmiany: 4-krotnie po 25 pb. W międzyczasie doszło do pauzy (czerwiec).  Po zmianie o łącznie 525 pb, główna stopa procentowa Fed znajduje się mniej więcej tam, gdzie tego oczekiwał bank centralny.

Za pauzą przemawiają twarde dane. Po pierwsze rynek pracy wykazuje oznaki ochłodzenia. Znacznie spowolnił wzrost zatrudnienia. W tym roku przeważnie każde dane są po jakimś czasie rewidowane w dół. Widać ewidentny trend spadkowy. Jednocześnie liczba wolnych miejsc pracy znacznie spadła. W lipcu (ostatnie dostępne dane) 8,8 mln wakatów pozostawało nieobsadzonych. To zdecydowanie mniej w porównaniu do szczytu z marca 2022 roku (ok. 12 mln). To przekłada się na osłabienie dynamiki wzrostu płac.

Widoczny jest proces dezinflacyjny. Wskaźnik „core” spadł w sierpniu do poziomu 4,3 proc. Główna stopa inflacji co prawda lekko wzrosła w ostatnim miesiącu, ale wynikało to wyłącznie z wyższych cen benzyny.

W przeciwieństwie do poprzednich cykli, w tym Fed mógł z powodzeniem zarządzać „miękkim lądowaniem” gospodarki amerykańskiej po fazie bardzo wysokiej inflacji. Na razie wszystko idzie po jego myśli. Recesji nie ma, a dynamika wzrostu cen sukcesywnie zmniejsza się. Oczywiście pojawiały się głosy, że inflacji nie będzie można ugasić bez drastycznego wzrostu stopy bezrobocia. Powoływano się na przeszłość, a dokładnie poprzednie fale wzmożonych wzrostów cen w latach 70-tych oraz 80-tych XX wieku.

Ten inny niż w przeszłości rozwój wydarzeń można tłumaczyć różnicami w oczekiwaniach inflacyjnych. W ostatnich latach pozostały one względnie stabilne. To wynikało z faktu, że Fed cieszy się dość dużym zaufaniem i po prostu wierzono, że instytucji uda się okiełznać ten problem w przewidywalnej przyszłości. Najwyraźniej przez to firmy podnosiły ceny w mniejszym stopniu a pracownicy żądali niższych podwyżek płac. Gdyby obawy o uporczywość inflacji były na przesadnie wysokim poziomie, wówczas sprawy potoczyły by się zupełnie inaczej.

Oprócz Fed-u w przyszłym tygodniu o dalszym kształcie polityki monetarnej będą decydować banki centralne takich krajów jak: Anglia, Szwecja, Norwegia, Szwajcaria, Japonia, Chiny oraz Turcja. Z Europy oraz USA napłyną wstępne dane PMI za wrzesień.

 

Poniedziałek, 18 września 2023

 •  09:00 Czechy  Inflacja producencka /sierpień
 •  14:00 Polska  Wskaźniki inflacji bazowej /sierpień
 •  14:15 Kanada  Rozpoczęte budowy domów /sierpień
 •  14:30 Kanada  Inflacja producencka /sierpień
 •  16:00 USA  Indeks rynku nieruchomości - NAHB /wrzesień
 •  22:00 USA  Napływ kapitałów do USA /lipiec

Wtorek, 19 września 2023

 •  03:30 Australia  Protokół z posiedzenia RBA /wrzesień
 •  08:00 Szwajcaria  Bilans handlu zagranicznego (CHF) /sierpień
 •  10:00 Strefa Euro  Bilans płatniczy /lipiec
 •  11:00 Strefa Euro  Inflacja konsumencka fin. /sierpień
 •  14:30 Kanada  Inflacja konsumencka /sierpień
 •  14:30 USA  Pozwolenia na budowę domów /sierpień
 •  14:30 USA  Rozpoczęte budowy domów /sierpień
 •  22:40 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API

Środa, 20 września 2023

 •  Chiny  Decyzja ws. stóp procentowych 
 •  00:45 Nowa Zelandia  Saldo rachunku bieżącego (NZD)II kw.
 •  01:50 Japonia  Handel zagraniczny /sierpień
 •  08:00 Niemcy  Inflacja producencka /sierpień
 •  08:00 Wlk. Brytania  Inflacja konsumencka /sierpień
 •  08:00 Wlk. Brytania  Inflacja producencka /sierpień
 •  08:00 Szwecja  Stopa bezrobocia /sierpień
 •  09:00 Szwajcaria  Prognozy gospodarcze SECOIII kw.
 •  10:00 Polska  Ceny produkcji /sierpień
 •  10:00 Polska Produkcja przemysłowa /sierpień
 •  10:00 Polska Koniunktura konsumencka /wrzesień
 •  10:00 Polska  Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie /sierpień
 •  13:00 USA  Wnioski o kredyt hipoteczny
 •  16:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw
 •  16:30 Australia  Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board /lipiec
 •  20:00 USA  Decyzja FOMC ws. stóp procentowych
 •  20:00 USA  Projekcje makroekonomiczne FOMC 
 •  20:30 USA  Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC
 •  23:00 Nowa Zelandia  Indeks zaufania konsumentówIII kw.

Czwartek, 21 września 2023

 •  00:45 Nowa Zelandia  Produkt Krajowy BruttoII kw.
 •  03:30 Australia  Biuletyn kwartalny RBAIII kw.
 •  08:45 Francja  Indeks zaufania biznesu /wrzesień
 •  09:00 Polska  Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC /wrzesień
 •  09:30 Szwajcaria  Decyzja ws. stóp procentowychIII kw.
 •  09:30 Szwecja  Decyzja ws. stóp procentowych /wrzesień
 •  10:00 Polska Produkcja budowlano-montażowa /sierpień
 •  10:00 Polska Wyniki sprzedaży detalicznej /sierpień
 •  10:00 Norwegia  Decyzja ws. stóp procentowych /wrzesień
 •  13:00 Wlk. Brytania  Decyzja ws. stóp procentowych /wrzesień
 •  13:00 Turcja  Decyzja ws. stóp procentowych /wrzesień
 •  13:00 Wlk. Brytania  Protokół z posiedzenia BoE /wrzesień
 •  14:30 USA  Saldo rachunku bieżącego (USD) II kw.
 •  14:30 USA  Indeks Fed z Filadelfii /wrzesień
 •  14:30 USA  Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
 •  14:30 Kanada  Indeks cen nowych domów (m/m) /sierpień
 •  16:00 USA  Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board /sierpień
 •  16:00 USA  Sprzedaż domów na rynku wtórnym /sierpień
 •  16:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów gazu

Piątek, 22 września 2023

 •  Japonia  Decyzja BoJ ws. stóp procentowych
 •  Japonia  Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ
 •  Polska  Decyzja Moody's ws. ratingu 2023
 •  00:45 Nowa Zelandia  Bilans handlu zagranicznego (NZD) /sierpień
 •  01:00 Australia  Indeks PMI dla przemysłu wst. /wrzesień
 •  01:00 Australia  Indeks PMI dla usług wst. /wrzesień
 •  01:30 Japonia  Inflacja konsumencka /sierpień
 •  02:30 Japonia  Indeks PMI dla przemysłu wst. /wrzesień
 •  08:00 Wlk. Brytania  Wyniki sprzedaży detalicznej /sierpień
 •  09:00 Hiszpania  Produkt Krajowy Brutto fin.II kw.
 •  09:15 Francja  Indeks PMI dla przemysłu wst. /wrzesień
 •  09:15 Francja  Indeks PMI dla usług wst. /wrzesień
 •  09:30 Niemcy  Indeks PMI dla przemysłu wst. /wrzesień
 •  09:30 Niemcy  Indeks PMI dla usług wst. /wrzesień
 •  10:00 Polska  Koniunktura gospodarcza /wrzesień
 •  10:00 Strefa Euro  Indeks PMI dla przemysłu wst. /wrzesień
 •  10:00 Strefa Euro  Indeks PMI dla usług wst. /wrzesień
 •  10:30 Wlk. Brytania  Indeks PMI dla przemysłu wst. /wrzesień
 •  10:30 Wlk. Brytania  Indeks PMI dla usług wst. /wrzesień
 •  12:00 Wlk. Brytania  Wskaźnik zamówień wg CBI /wrzesień
 •  14:00 Polska  Podaż pieniądza M3 (r/r) /sierpień
 •  14:30 Kanada  Wyniki sprzedaży detalicznej /lipiec
 •  15:45 USA  Indeks PMI dla przemysłu wst. /wrzesień
 •  15:45 USA  Indeks PMI dla usług wst. /wrzesień
 •  19:00 USA  Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy
Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.