Kalendarium 04 III - 08 III

01-03-2024 15:24
Na przyszłotygodniowym posiedzeniu EBC prawdopodobnie pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Wszystko wskazuje jednak na to, że w nadchodzących miesiącach polityka pieniężna zostanie złagodzona. Opowiadają się za tym nawet ci członkowie Rady, których zalicza się do grona „jastrzębi”. Gospodarka słabnie, a inflacja zmierza we właściwym kierunku. Utrzymujący się silny wzrost płac sugeruje jednak, że bankierzy centralni wstrzymają się z pierwszą obniżką stóp procentowych do czerwca.
Kalendarium 12 - 16 II

Rada Prezesów jest obecnie zdominowana przez obóz „gołębi”, którzy coraz częściej wypowiadają się na temat obniżek. Są nimi m.in. Philip Lane oraz Fabio Panetta. Do neutralnych zaliczyć należy panią Schnabel oraz Borisa Vujcicia. Przedstawiciele obozu „jastrzębi” coraz częściej również wspominają o możliwym zwrocie w polityce monetarnej. Nagel pod koniec stycznia przyznał, że inflacja została poskromiona, ale jeszcze kilka tygodni wcześniej odrzucał scenariusz obniżek stóp procentowych. Również Kazaks z banku centralnego Łotwy przyznał, że w tym roku prawdopodobnie zobaczymy stopniowe cięcia, podkreślając warunek, że gospodarce nie nastąpi radykalna zmiana. Z kolei Klaas Knot (mocny „jastrząb”) wydaje się, że pomału zaczął zmieniać swoje fundamentalne stanowisko i nie odrzuca już tak stanowczo obniżek kosztu pieniądza.

W Europie inflacja spadła poniżej 3 proc., chociaż stopa bazowa wciąż jest nieco wyższa. Na początku tego roku dynamika wzrostu cen okazała się poniżej prognoz EBC, dlatego też instytucja lekko dostosuje swoje nowe projekcje.

Pomimo słabszej gospodarki i stopniowo schładzania się rynku pracy, płace pozostają największym ryzykiem dla perspektyw inflacyjnych. Wynagrodzenia zbiorowe (4,5 proc.) w czwartym kwartale 2023 r. wzrosły nieco mniej rok do roku niż w trzecim kwartale (4,7 proc.) - zgodnie z negocjowanym wskaźnikiem płac EBC. Poziom ten jest jednak wciąż zbyt wysoki i będzie hamował osiągnięcie celu EBC w perspektywie długoterminowej.  

Biorąc pod uwagę utrzymującą się niepewność, bankierzy centralni prawdopodobnie poczekają na publikację bardziej szczegółowych danych, aby uzyskać jaśniejszy obraz czynników napędzających obecnie inflację, a takie kompleksowe dane z Eurostatu dotyczące wynagrodzeń, kosztów pracy, a w szczególności marż zysku w całej strefie euro, które dostępne będą dopiero pod koniec maja.

W tym momencie najbardziej prawdopodobnym terminem pierwszej obniżki stóp procentowych w strefie euro jest czerwiec. Rynki zrewidowały w górę swoje dość optymistyczne oczekiwania - na początku lutego nadal spodziewały się pierwszej obniżki stóp w kwietniu.

W nadchodzącym tygodniu o stopach procentowych będzie decydować także RPP oraz Bank Kanady. Otrzymamy również  miesięczne dane z amerykańskiego rynku pracy. Swoje wystąpienie będzie miał Powell z Fed, który zaprezentuje półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją Bankową Senatu (czwartek) oraz przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów (środa). 

 

Poniedziałek, 4 marca 2024

 •  01:00 Australia  Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m)
 •  01:30 Australia  Zapasy niesprzedanych towarów (k/k)
 •  01:30 Australia  Nowe domy oddane do użytku (m/m)
 •  08:00 Turcja  Inflacja CPI (r/r)
 •  08:00 Turcja  Inflacja PPI (r/r)
 •  08:30 Szwajcaria  Inflacja konsumencka
 •  10:30 Strefa Euro  Indeks Sentix
 •  23:00 Australia  Indeks PMI dla usług fin.

Wtorek, 5 marca 2024

 •  00:30 Japonia  Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r)
 •  01:30 Australia  Saldo rachunku bieżącego (AUD)
 •  02:45 Chiny  Indeks Caixin PMI dla usług
 •  05:00 Japonia  Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Kazuo Ueda)
 •  08:30 Węgry  Produkt Krajowy Brutto fin.
 •  08:45 Francja  Produkcja przemysłowa (m/m)
 •  09:15 Hiszpania  Indeks PMI dla usług
 •  09:45 Włochy  Indeks PMI dla usług
 •  09:50 Francja  Indeks PMI dla usług fin.
 •  09:55 Niemcy  Indeks PMI dla usług fin.
 •  10:00 Włochy  Produkt Krajowy Brutto fin.
 •  10:00 Strefa Euro  Indeks PMI dla usług fin.
 •  10:30 Wlk. Brytania  Indeks PMI dla usług fin.
 •  11:00 Strefa Euro  Inflacja producencka
 •  15:45 USA  Indeks PMI dla usług fin.
 •  16:00 USA  Raport ISM dla usług
 •  16:00 USA  Zamówienia na dobra bez środków trans. fin. (m/m)
 •  16:00 USA  Zamówienia na dobra trwałego użytku fin. (m/m)
 •  16:00 USA  Zamówienia w przemyśle (m/m)
 •  18:00 USA  Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michael S. Barr)
 •  21:30 USA  Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michael S. Barr)
 •  22:40 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API

Środa, 6 marca 2024

 •  Polska  Decyzja ws. stóp procentowych
 •  01:30 Australia  Produkt Krajowy Brutto
 •  08:00 Niemcy  Handel zagraniczny
 •  11:00 Strefa Euro Sprzedaż detaliczna
 •  13:00 USA  Wnioski o kredyt hipoteczny
 •  14:15 USA  Raport ADP
 •  14:30 Kanada  Wydajność pracy
 •  16:00 Kanada  Decyzja BoC ws. stóp procentowych
 •  16:00 Polska  Komunikat po posiedzeniu RPP
 •  16:00 USA  Liczba wakatów wg JOLTS
 •  16:00 Kanada  Indeks Ivey PMI s.a.
 •  16:00 USA  Zapasy hurtowników (m/m)
 •  16:00 USA  Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów
 •  16:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw
 •  18:00 USA  Wystąpienie szefowej Fed z San Francisco (Mary Daly)
 •  20:00 USA  Beżowa Księga

Czwartek, 7 marca 2024

 •  01:30 Australia  Bilans handlu zagranicznego (AUD)
 •  07:45 Szwajcaria  Sytuacja na rynku pracy
 •  08:00 Niemcy  Zamówienia w przemyśle
 •  08:00 Norwegia  Przetwórstwo przemysłowe (m/m)
 •  13:30 USA  Raport Challengera
 •  14:15 Strefa Euro  Decyzja ws. stóp procentowych
 •  14:30 USA Handel zagraniczny
 •  14:30 Kanada  Pozwolenia na budowę domów (m/m)
 •  14:30 USA  Jednostkowe koszty pracy fin. (k/k)
 •  14:30 USA  Wydajność pracy fin. (k/k)
 •  14:30 USA  Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
 •  14:30 Kanada  Bilans handlu zagranicznego (CAD)
 •  14:45 Strefa Euro  Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB
 •  15:00 Polska  Wystąpienie publiczne szefa NBP (Adam Glapiński)
 •  16:00 USA  Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją Bankową Senatu USA
 •  16:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów gazu
 •  17:30 USA  Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland (Loretta Mester)
 •  21:00 USA  Kredyt konsumencki (USD)

Piątek, 8 marca 2024

 •  00:30 Japonia  Wydatki gospodarstw domowych (r/r)
 •  00:50 Japonia  Bilans płatniczy
 •   03:00 USA  Wystąpienie prezydenta USA (Joe Biden)
 •  08:00 Niemcy  Inflacja producencka
 •  08:00 Niemcy  Produkcja przemysłowa
 •  08:00 Szwecja  Produkcja przemysłowa s.a. (r/r)
 •  08:30 Węgry  Inflacja konsumencka
 •  08:45 Francja  Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR)
 •  09:00 Hiszpania  Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r)
 •  10:00 Włochy  Inflacja producencka
 •  11:00 Strefa Euro  Produkt Krajowy Brutto fin.
 •  13:00 USA  Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
 •  14:00 Polska  Protokół z posiedzenia RPP
 •  14:30 Kanada  Sytuacja na rynku pracy
 •  14:30 USA  Sytuacja na rynku pracy
 •  14:30 Kanada  Wykorzystanie mocy produkcyjnych
 •  19:00 USA  Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy

Sobota, 9 marca 2024

 •  02:30 Chiny  Inflacja CPI (r/r)
 •  02:30 Chiny  Inflacja PPI (r/r) 
Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.