Kalendarium 04 - 08 IX

01-09-2023 17:21
Ten tydzień potwierdził nam, że gwałtowne podwyżki stóp procentowych przynoszą efekty. W sierpniu napięta sytuacja na amerykańskim rynku pracy uległa dalszemu złagodzeniu. Chociaż wzrost liczby miejsc pracy o 187 tysięcy był wyższy niż oczekiwano, wzrost w poprzednich dwóch miesiącach został zrewidowany w dół o 110 tysięcy. Ponadto stopa bezrobocia wzrosła o 0,3 punktu procentowego, ponieważ więcej pracowników weszło na rynek pracy. Już we wtorek ankieta JOLTS potwierdziła, że popyt na pracę słabnie a raport ADP w kolejnym dniu rozczarował.
Kalendarium 31 VII - 4 VIII

Oficjalne dane z rynku pracy USA pokazują, że amerykański rynek pracyosłabł. W szczególności kontynuowany był schemat, zgodnie z którym początkowo zgłaszane przyrosty miejsc pracy są później korygowane w dół. Było to prawdą w każdym miesiącu tego roku i co skłania sądzić, że niebawem otrzymamy podobną rewizję danych za sierpień.

Trend wzrostu zatrudnienia jest wyraźnie spadkowy. Kurczy się stale liczba pracowników tymczasowych a wskaźnik ten jest pewnego rodzaju sygnałem wyprzedzającym.

Dużą niespodzianką okazał się wzrost stopy bezrobocia do 3,8 proc. co nie wynikało ze szczególnej słabości popytu na prace ale ze zwiększonej podaży pracy. Ciekawostką jest fakt, że na rynek weszło ponad 700 tys. dodatkowych osób. Z kolei średnie płace wzrosły nieznacznie o 0,2 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąc, co wpisuje się w obraz spadającej dynamiki wynagrodzeń.

W Jackson Hole Powell wskazał, że dalsze podwyżki stóp są możliwe. Podaj jednak warunki, kiedy to się może zdarzyć. Po pierwsze wzrost PKB musi utrzymywać się powyżej trendu a po drugie rynek pracy nie może się schładzać . Drugi z tych warunków pomału przestaje obowiązywać.  

Wycena rynkowa po  danych NFP dotycząca przyszłej ścieżki stóp procentowych w USA uległa redukcji w dół. Dolar zareagował osłabieniem ale w kolejnych godzinach ruch został odwrócony. Po części to wpływ poznanego nieco później raportu ISM dla przemysłu, który ogólnie mówiąc wypadł lepiej od oczekiwań. Widać wzrost indeksu zatrudnienia oraz indeksu cen płaconych .

W przyszłym tygodniu rynek z pewnością będzie chciał dowiedzieć się, jak komentować będą aktualną sytuację przedstawiciele Fed-u. Głos zabiorą: Harker, Bostic, Collins oraz Williams. Głownym raportem będzie środowy odczyt ISM dla usług. Europa zaprezentuje finalne dane na temat usług – to zaplanowane jest na wtorek.

 

Najważniejsze wydarzenia przyszłego tygodnia:

 

Poniedziałek, 4 września 2023

 •   USA, Kanada - Święto Pracy - dzień wolny
 •  03:00 Australia  Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m)
 •  03:30 Australia  Zapasy niesprzedanych towarów (k/k)
 •  08:00 Niemcy  Handel zagraniczny
 •  09:00 Szwajcaria  Produkt Krajowy Brutto
 •  09:00 Turcja  Inflacja CPI (r/r)
 •  09:00 Turcja  Inflacja PPI (r/r)
 •  10:30 Strefa Euro  Indeks Sentix

Wtorek, 5 września 2023

 •  01:00 Australia  Indeks PMI dla usług fin.
 •  01:30 Japonia  Wydatki gospodarstw domowych (r/r)
 •  03:30 Australia  Saldo rachunku bieżącego (AUD)
 •  03:45 Chiny  Indeks Caixin PMI dla usług
 •  06:30 Australia  Decyzja RBA ws. stóp procentowych
 •  09:50 Francja  Indeks PMI dla usług fin.
 •  09:55 Niemcy  Indeks PMI dla usług fin.
 •  10:00 Strefa Euro  Indeks PMI dla usług fin.
 •  10:30 Wlk. Brytania  Indeks PMI dla usług fin.
 •  11:00 Strefa Euro  Inflacja producencka
 •  16:00 USA  Zamówienia na dobra bez środków trans. fin. (m/m)
 •  16:00 USA  Zamówienia na dobra trwałego użytku fin. (m/m)

Środa, 6 września 2023

 •  Polska Decyzja ws. stóp procentowych
 •  Polska Komunikat po posiedzeniu RPP
 •  03:30 Australia  Produkt Krajowy Brutto
 •  11:00 Strefa Euro Sprzedaż detaliczna
 •  13:00 USA  Wnioski o kredyt hipoteczny
 •  16:00 USA  Raport ISM dla usług
 •  16:00 Kanada  Decyzja BoC ws. stóp procentowych

Czwartek, 7 września 2023

 •  08:30 Węgry  Produkcja przemysłowa wst.
 •  08:45 Francja  Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR)
 •  09:00 Czechy  Sprzedaż detaliczna (r/r)
 •  10:00 Włochy  Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m)
 •  11:00 Strefa Euro  Produkt Krajowy Brutto fin.
 •  14:30 USA  Wydajność pracy fin. (k/k)
 •  14:30 Kanada  Pozwolenia na budowę domów (m/m)
 •  14:30 USA  Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
 •  16:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów gazu
 •  17:00 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw

Piątek, 8 września 2023

 •  01:50 Japonia  Produkt Krajowy Brutto fin.
 •  01:50 Japonia  Bilans płatniczy
 •  08:00 Niemcy  Inflacja konsumencka fin.
 •  08:00 Szwecja  Produkcja przemysłowa s.a. (r/r)
 •  08:30 Węgry  Inflacja konsumencka
 •  08:30 Węgry  Bilans handlu zagranicznego (EUR) wst.
 •  08:45 Francja  Produkcja przemysłowa (m/m)
 •  09:00 Hiszpania  Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r)
 •  14:30 Kanada  Sytuacja na rynku pracy
 •  14:30 Kanada  Wykorzystanie mocy produkcyjnych
 •  16:00 USA  Zapasy hurtowników (m/m)
 •  19:00 USA  Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy
 •  21:00 USA  Kredyt konsumencki (USD)

Sobota, 9 września 2023

 •  03:30 Chiny  Inflacja CPI (r/r)
 •  03:30 Chiny  Inflacja PPI (r/r)
Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.