Ifo powyżej oczekiwań

25-01-2022 10:39
W styczniu wartość indeksu Ifo w Niemczech kształtowała się na poziomie 95,7 pkt. (prog. 94,5 pkt.). W ocenie bieżącej wskaźnik kształtował się na poziomie 96,9 pkt., przy perspektywach ocenianych na 92,6 pkt.
Ifo powyżej oczekiwań

Z badania można wnioskować, że presja kosztowa wciąż jest bardzo wysoka i za wcześnie jest, aby mówić o znaczącej poprawie sytuacji gospodarczej. Jednocześnie dostrzeżono skromną poprawę po stronie podażowej (poprawa sytuacji w łańcuchu dostaw). Odczyt nie wywołał istotnej reakcji rynku. Futures niemieckiego DAX w dalszym ciągu znajduje się poniżej poziomów odniesienia. Notowania zniżkują o 0,6 proc., po tym jak w poniedziałek zaliczyły wyraźną korektę. Ponownie jako ważne wsparcie zadziałała linia horyzontalna z okolic 14800 pkt.

Notowania instrumentu DE30, interwał: D1, źródło: TMS Brokers

Zastrzeżenia prawne