Ifo: poprawa perspektyw na II kwartał. Euro mało wrażliwe na dane

27-03-2023 13:23
Wzrost indeksu klimatu biznesowego Ifo do 93,3 pkt. poprawia perspektywy na drugi kwartał. Należy wziąć jednak pod uwagę fakt, że podwyżki stóp procentowych przez EBC coraz mocniej będą oddziaływać na realną gospodarkę. Dlatego też ożywienie gospodarcze w Niemczech i innych krajach strefy euro w II połowie roku będzie mocno ograniczone.

Niemiecki indeks Ifo wzrósł w marcu już piąty raz  z rzędu z poziomu 91,1 pkt. do 93,3 pkt. To wynik lepszy od oczekiwań. Tym razem lepszy wynik nie wynikał jedynie z lepszych oczekiwań przedsiębiorców na najbliższe 6 miesięcy. W tym wypadku poprawa nastąpiła z poziomu 88,4 w lutym do 91,2 pkt. obecnie. Tym razem również firmy znacznie lepiej oceniają swoją bieżącą sytuację biznesową. Tu poprawa subindeksu nastąpiła z 93,9 pkt. poprzednio do 95,4 aktualnie.

Szczegóły raportu pokazują poprawę w sektorze produkcji oraz usług. Natomiast stosunkowo niewielki ruch nastąpił w sektorze handlu i budownictwa.

Poprawa oczekiwań przedsiębiorców od jesieni 2022 roku nastąpiła ze względu na to, że firmy zaczęły odczuwać ulgę z powodu spadających cen energii i braku niedoboru gazu ziemnego. Ten wzrost klimatu biznesowego bez wątpienia poprawia perspektywy na drugi kwartał. W drugiej połowie roku gospodarka Niemiec (a także pozostałe w strefie euro) będą mocniej odczuwały wpływ zacieśniania monetarnego EBC. Instytucja rozpoczęła podwyżki stóp w lipcu 2022 roku. Ze względu na długie opóźnienie efektów polityki pieniężnej, dopiero po roku można zaobserwować realny wpływ wyższego kosztu pieniądza. Jednak scenariusz głębokiej recesji na ten moment wydaje się być mniej prawdopodobny niż kilka miesięcy temu. Bilanse niemieckich firm są w dobrej kondycji. Ponadto, ze względu na niedobór siły roboczej, przedsiębiorstwa będą prawdopodobnie zatrzymywać pracowników, nawet jeśli produkcja będzie się zmniejszać. To będzie stabilizować rynek pracy i konsumpcję prywatną.

Notowanie EUR/USD po piątkowym spadku (na skutek wzrostu stawek CDS Deutsche Bank) zdołało odrobić część strat. Obecnie kurs wskazuje poziom 1,0770. Lokalny dołek został utworzony w okolicach 1,0715. Na dzisiejsze dane o Ifo para w niewielkim stopniu zareagowała. Euro nieznacznie umocniło się do dolara, ale ruch był kosmetyczny. 

Wykres EUR/USD, interwał dzienny, źródło: Oanda TMS Brokers

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.