Ifo: niemiecka gospodarka zmierza w kierunku stagnacji w II kwartale

24-05-2023 10:21
Indeks klimatu biznesowego Ifo dla Niemiec wyniósł w maju 91,7 pkt. Oczekiwano wyniku 93 pkt. Poprzednia wartość została zrewidowana do 93,4 pkt z 93,6 pkt. W pierwszej reakcji kurs EUR/USD spadło do 1,0778, w kolejnych minutach widzimy umiarkowane odreagowanie w okolice 1,0795. Zmienność jest umiarkowana.

Wskaźnik obrazujący bieżącą oceną gospodarczą spadł do poziomu 88,6 pkt. (konsensus 94,8 pkt.) a wskaźnik obrazujący oczekiwania wzrósł do 94,8 pkt (konsensus 91,9 pkt.).

Podwyżki stóp procentowych wydają się tłumić popyt. Jak wynika z danych PMI, sektor produkcyjny - na którym opierają się głównie Niemcy - stoi w obliczu znacznego spowolnienia, a ratunkiem dla gospodarki jest bardziej optymistyczny sektor usług. Jednak przy zaostrzonych warunkach finansowych i wciąż wysokiej inflacji perspektywy pozostają na razie dość ponure.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.