GBP w cieniu EUR

07-04-2021 14:10
Pomimo dobrych danych z Wielkiej Brytanii, słabości USD i generalnie pozytywnego nastawienia do ryzyka w tym tygodniu, funt pozostaje jedną ze słabszych walut w segmencie G10. Odpowiedź może tkwić w sile euro.
GBP w cieniu EUR

USD w relacji do koszyka walut zmierza do zaliczenia trzeciej spadkowej sesji, a tymczasem GBP/USD na 1,3824 jest aktualnie niemal figurę poniżej wczorajszych szczytów (1,3918).

Powodów słabości funta nie można znaleźć w czynnikach fundamentalnych. Dzisiejszy finalny odczyt PMI dla usług z Wielkiej Brytanii zanotował piąty najwyższy poziom w ostatnich pięciu latach. Otwieranie gospodarki po lockdownie z początku roku pomaga w ożywieniu aktywności gospodarczej i rysuje optymistyczne perspektywy dla siły gospodarki w II kwartale. Było to istotnym motorem napędowym dla rajdu funta w lutym i przez większość część marca, dopóki skok awersji do ryzyka i presja na redukcję pozycji doprowadził do realizacji zysków z długich pozycji w funcie.

Jednak wraz z uspokojeniem nastrojów i przy utrzymaniu tych samych warunków gospodarczych w Wielkiej Brytanii powinniśmy widzieć odnawianie długich pozycji w funcie. Tak się jednak nie dzieje.

Wytłumaczeniem może być silne odbicie EUR/USD, a dokładniej ogólna aprecjacja euro. Wydaje się, że rynek eurodolara wyznaczył lokalny dołek na 1,17, który może sygnalizować szczyt pesymizmu w odniesieniu do trzeciej fali pandemii w Europie. Przy odbiciu EUR/USD (dodatkowego wzmocnionego słabością USD w ślad za spadkiem rentowności obligacji skarbowych USA) wzmacnia się presja na wzrost innych par EUR/XXX.

EUR/GBP - wykres dzienny [Źródło: TMS]

Biorąc pod uwagę, że EUR/GBP był popularnym wehikułem do wyrażania pozytywnego poglądu na funta, obserwowana aprecjacja euro szkodzi funtowi. Z jednej strony zniechęca do odnowienia krótkich pozycji w EUR/GBP, z drugiej – dalsze wzrosty EUR/GBP do 0,86 i powyżej mogą aktywować zlecenia stop loss na jeszcze utrzymywanych krótkich pozycjach.

Krótkoterminowo zmiana nastawienia do EUR może przyćmiewać pozytywne czynniki GBP, ale w perspektywie kwartału oczekiwałbym, że perspektywa szybszego ożywienia gospodarczego w Wielkiej Brytanii relatywnie do reszty Europy będzie atutem napędzającym napływy kapitału w stronę brytyjskich aktywów. W dalszym horyzoncie wsparcie dla funta może się wyczerpać, kiedy odbicie gospodarcze zrówna się na globalnym poziomie (strefa euro zacznie nadganiać) a pobrexitowe problemy i tarcia z UE wyjdą na powierzchnię.

Prognozujemy spadek EUR/GBP do 0,85 na koniec czerwca i odbicie do 0,88 na koniec roku. GBP/USD będzie w tym kwartale wzrastać do 1,40 i cofnie się do 1,39 na koniec roku.

Dla GBP/PLN przewidujemy 5,32 na koniec czerwca i 5,00 na koniec roku.

GBP/USD - wykres dzienny [Źródło: TMS]

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.