Fed: stopy proc. bez zmian, nowy forward guidance dla QE

16-12-2020 20:10
Rezerwa Federalna USA zgodnie z oczekiwaniami utrzymała cel dla stopy rezerw federalnych na 0-0,25 proc. W odniesieniu do programu skupu aktywów, Fed zamierza kontynuować skup, aż nie nastąpi „wyraźny” postęp o osiąganiu celów polityki.
Fed: stopy proc. bez zmian, nowy forward guidance dla QE

USD w pierwszej reakcji zyskiwał (EUR/USD z 1,2170 do 1,2150) w związku z brakiem rozszerzenia QE (oczekiwania niektórych uczestników rynku). Pomimo tego nowy forward guidance w odniesieniu do skupu aktywów implikuje utrzymanie luzowania ilościowego co najmniej przez dwa lata.
Dodatkowo Fed zdecydował o przedłużeniu do września 2021 r. linii swapów dolarowych oraz programu odkupu papierów skarbowych od zagranicznych banków centralnych w zamian za dolary. Oba narzędzia służą do ułatwienia dostępu do dolarów przez zagraniczne instytucje w okresach trudności z uzyskaniem płynności na rynku. Oba programy miały wygasnąć 31 marca 2021 r.

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.