Fed przyspiesza tapering, dolar silniejszy

15-12-2021 20:09
Zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe w USA pozostały na niezmienionym poziomie, a tempo taperingu zostało zwiększone. Zgodnie z nowa strategią Rezerwa Federalna będzie ograniczać skup aktywów o 30 mld USD miesięcznie (podwójny wzrost). W takim scenariuszu QE zostanie wygaszone w marcu przyszłego roku. To co najbardziej interesuje jednak inwestorów to mediana prognoz ścieżki stóp procentowych która przewiduje obecnie 3 podwyżki stóp procentowych w przyszłym roku 3 kolejne w 2023 roku.
Fed przyspiesza tapering, dolar silniejszy


Oczekiwana ścieżka stóp procentowych w USA, źródło: Bloomberg|

W komunikacie po posiedzeniu Fed dostrzega siłę rynku pracy, a także niekorzystny wpływ rosnącej inflacji. Poza tym z dokumentu nie płynie wiele informacji, a więcej dowiemy się zapewne z konferencji prezesa Fed Powella (20:30). Dolar wyraźne zyskał po publikacji, ale część ruchu została szybko wygaszona. EUR/USD trzyma się na poziomie 1,1240.

Notowania instrumentu EURUSD, interwał: D1, źródło: TMS Brokers

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.