Europejska gospodarka dwóch prędkości

03-03-2021 10:21
Środa przynosi rewizję odczytów PMI dla sektora usług. Różnice w stosunku do pierwotnych odczytów nie są duże, toteż nie wywołują reakcji rynku.
Europejska gospodarka dwóch prędkości

Według instytutu IHS Marki, PMI dla sektora usług w Niemczech wyniósł w lutym ostatecznie 45,7 pkt. vs 45,9 pkt. oczekiwane. W przypadku Francji odczyt kształtował się na poziomie 45,6 pkt. i był o 2 pkt wyższy od pierwotnej publikacji. PMI dla sektora usług w całej strefie euro wzrósł w lutym do poziomu 45,7 pkt. W tym samym czasie poznaliśmy także wartość wskaźnika Composite PMI, który w lutym wyniósł 48,8 pkt.

Szczegóły raportu wskazują na wyraźną rozbieżność pomiędzy sektorem usług, a sektorem przemysłowym, którą po wybuchu pandemii poruszają się wprawdzie w tym samym kierunku, ale ze zupełnie inną prędkością. W wynikach ankiet często pojawia się podkreślenie faktu, iż powolny proces sczepień implikuje utrzymanie restrykcji przez dłuższy czas, co szczególnie obniża oczekiwania w sektorze usług (zwłaszcza w branży HORECA).

Wartość wskaźnika Composite PMI dla strefy euro, źródło: IHS Markit

Wartość wskaźnika Composite PMI dla strefy euro, źródło: IHS Markit

Dane zbierane były pomiędzy 11 a 23 lutym, więc nie uwzględniają pozytywnej opinii amerykańskiej FDA o szczepione J&J. Wprawdzie musi ona zostać jeszcze zatwierdzona przez europejskiego regulatora, ale trudno oczekiwać innej decyzji niż dopuszczenie jej do użycia. Z pewnością przyspieszy to tempo szczepień i zwiększy nadzieję na powrót do normalności.

Wpływ publikacji na rynek jest znikomy. Kurs EUR/USD porusza się w trendzie wyznaczonym na początku sesji. Notowania oscylują wokół 1,2085 pkt. Dobra sesja obserwowana jest również na europejskim rynku akcji, z indeksem DAX30 zyskującym 1,1 proc.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.