Europa: wskaźniki koniunktury potwierdzone

01-04-2021 10:32
Ostateczne odczyty wskaźników koniunktury dla przemysłu w Europie potwierdzają wstępne dane. Sektor w największych gospodarkach kontynentu jest rozpędzony ja nigdy wcześniej.
Europa: wskaźniki koniunktury potwierdzone

PMI dla niemieckiego sektora przemysłowego wyniósł 66,6 pkt. i był zgodny z wstępnym szacunkiem. Minimalnie w górę podwyższone odczyt dla Francji, który ostatecznie kształtował się na poziomie 59,3 pkt. Wartość wskaźnika dla strefy euro uplasowała się na poziomie 62,5 pkt. 

Niezmienny jest szczegółowy opis danych, w którym podkreślana jest rola inflacji oraz wzrostu nowych zamówień. Niepokojące są natomiast problemy z łańcuchem dostaw, które mogą wpłynąć na wartość produkcji sprzedanej. 

Sektor przemysłowy jest odporny na pandemię COVID19, a kolejny lockdown nie powinien wpłynąć na pogorszenie sytuacji. W środę przedłużenie restrykcji ogłosił prezydent Macron, kluczowe dla wartości produkcji wytworzonej będzie to, ile osób zostanie zmuszonych do przebywania na kwarantannie. 

Odczyt nie wywołał euforii na rynku, a jedynie wsparł dotychczasowe trendy. EUR/USD oscyluje wokół 1,1735, a notowania futures na indeksy giełdowe wychodzą nad kreskę. 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.